Ivan bij een eerder bezoek aan een gebedsdag in de VSZiener Ivan Dragicevic herneemt zijn deelname aan Medjugorje-gebedsdagen in de Verenigde Staten. Op woensdag 18 maart zal de ziener getuigenis afleggen en -naar verwachting- een Verschijning ontvangen op een gebedsdag in Saint Charles in de staat Missouri.

In februari 2013 had Kardinaal Müller, prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer (via de Pauselijke Nuntius, mgr. Carlo Vigano) aan de Bisschoppenconferentie van de Verenigde Staten gemeld dat het priesters en gelovigen verboden is om deel te nemen aan samenkomsten, getuigenissen en openbare vieringen waar de waarachtigheid van de Verschijningen reeds 'voor waar' wordt aangenomen. Aan die instructie lijkt nu te zijn tegemoetgekomen door in het programma een 'Statement on Medjugorje' in te lassen, een 'verklaring over Medjugorje'.

Eerder deze week publiceerde Radio Vatikaan een opvallend (positief) interview met de voorzitter van de Bisschoppenconferentie van Bosnië-Herzegovina, mgr. Franjo Komarica. Daarin zegt mgr. Komarica "dat men de ogen moet openen voor de goede vruchten van Medjugorje" en "dat men slechts zeer weinig hoort over negatieve vruchten".

Gevraagd naar het tijdstip wanneer Medjugorje erkend zou kunnen worden, antwoordt de bisschop: "Dat is in handen van de Heilige Vader. Het besluit komt hem alleen toe." Op de vraag waarom Paus Franciscus niet naar Medjugorje komt wanneer hij op 6 juni 2015 Sarajevo bezoekt, antwoordt mgr. Komarica dat de Paus zeker "gegronde redenen daartoe zal hebben" maar daarover mocht de bisschop "weinig of niets zeggen". (De mogelijkheid bestaat dat de Paus tijdens zijn bezoek aan Bosnië-Herzegovina een uitspraak doet over Medjugorje, nvdr.)

Mgr. Franjo Komarica"Voor de oorlog ben ik verscheidene malen naar Medjugorje geweest", vertelt de Bisschop van Banja Luka nog. "Medjugorje is al lang wereldvermaard en de grenzen van het eigen diocees ontgroeid. De verantwoordelijkheid voor een uitspraak over Medjugorje ligt bij de Heilige Stoel, terwijl de plaatselijke bisschop dient te waken over de juistheid van de liturgische gebruiken in gans zijn bisdom, waaronder ook de parochie van Medjugorje."