Recordopkomst voor het 26ste Jongerenfestival in MedjugorjeMet een recordopkomst op de slotavond van wel 80.000 jongeren en jongeren-van-hart werd een uitzonderlijk mooi en goed Jongerenfestival besloten in Medjugorje. Het festival vroeg heel wat offers, niet in het minst van alle medewerkers die in uitzonderlijke hitte van bijna 40°C in de schaduw moesten werken, maar ook van de Belgische groep pelgrims die tijdens de reis beproefd werden door een aanrijding en een panne aan hun autocar.

Brand op de vooravond van de slotmis op de KruisbergAls klap op de vuurpijl ontstond er op 5 augustus brand op de Kruisberg, in de nabije omgeving van de Kruisweg. De brandweer en het reddingsteam uit Citluk konden het vuur na een urenlange strijd bedwingen zodat de slotviering op de ochtend van 6 augustus op de top van de Krizevac gewoon kon doorgaan.

Prachtige getuigenissen

Naast, of beter gezegd, dankzij de grote en minder grote opofferingen bracht het 26ste Jongerenfestival vooral veel genade. De muziek door koor en orkest was opnieuw magnifiek en sommige getuigenissen waren werkelijk exceptioneel. Zo onder meer het aangrijpende verhaal van Immaculée Ilibagiza die u misschien kent van haar boek 'De pijn van vrijheid' en die kwam vertellen over hoe zij dankzij de kracht van het geloof en met de genade van de vergeving de genocide in Rwanda overleefd heeft. (Meer bij de getuigenissen van 5 augustus.)

Van een heel andere orde was het getuigenis van Georg Mayr-Melnhof op 3 augustus, die met veel wijsheid maar ook met bijzonder geestige kwinkslagen kwam vertellen over hoe wij als christenen geroepen zijn tot vreugde.

Maar kijk vooral verder bij de diverse getuigenissen, want het mooie aan het Jongerenfestival is dat ieder wel iets hoort of meeneemt dat precies afgestemd is op zijn of haar geloofsleven. 

Kardinaalsgroet

Kardinaal Schönborn zond zijn groet aan de deelnemers van het 26ste JongerenfestivalOok dit jaar mocht Medjugorje een groet en zegenwens van kardinaal Christoph Schönborn van Wenen (A) ontvangen:

"Lieve jongeren die wederom erg talrijk naar Medjugorje gekomen zijt, ik ben in deze dagen intensief met mijn hart en gebed bij jullie! Vandaag vieren we het feest van de Heilige Ignatius van Loyola. Hij had maar één wens: zich gans aan God geven voor de uitbreiding van Zijn Rijk. Deze bereidwilligheid heeft rijke vruchten voortgebracht. Niet in het minst onze geliefde Paus Franciscus, de eerste paus uit de Jezuïetenorde. Bevelen we hem en zijn dienstwerk bij de Gospa aan! En zeg aan Jezus zoals ook Ignatius zegde: hier ben ik! In Uw aanwezigheid wil ik mijn leven leiden.

Moge de Heer jullie en de dagen die jullie met Zijn Moeder in Medjugorje doorbrengen, zegenen! En bid ook voor de synode voor het gezin!

Uw Christoph Kardinaal Schönborn"

Zieners opnieuw van de partij

Nadat de zieners heel wat jaren getuigenis aflegden in het parkje tegenover de kerk in Medjugorje, kregen zij in 2014 opnieuw toelating van de Bisschop om te getuigen bij het buitenaltaar. Groot was de vreugde dat de zieners van Medjugorje ook dit jaar kwamen getuigen op het Jongerenfestival. Vicka herstelt nog steeds van een recente ingreep en Ivanka leidt een teruggetrokken bestaan, maar Jakov, Ivan, Marija en Mirjana tekenden allen present!

Blik achter de schermen bij de tolken

100-koppig koor en orkest

Koor en orkest tijdens een Aanbiddingsmoment op het JongerenfestivalKoor en orkest bestonden uit 100 leden uit 30 verschillende landen en werden voor het zesde jaar op rij gedirrigeerd door prof. Damir Bunoza. Ook dit jaar werden strofes in het Nederlands gezongen dankzij de onverdroten inzet van de Belgische sopraan (en beroepsfotografe) Alies De Wilde. De orkest- en koorleden maakten een intensieve repetitieperiode door. De gelovige, vreugdevolle sfeer die het koor en orkest weet te wekken, zijn dan ook werkelijk subliem.

Hoogtepunten van het 26ste Jongerenfestival - door Zuster Emmanuel

Tot slot nog dit... 

Eén van deze kaarsjes werd speciaal ontstoken voor u!Bidden we voor Zuster Elivra, de stichteres van Cenacolo. Zij moest dit jaar forfait geven wegens ernstige gezondheidsklachten.

Tijdens het Jongerenfestival werd naar jaarlijkse gewoonte een kaarsje gebrand voor de intenties van alle bezoekers van Bedevaart.net, ook voor u!