De vormelingen van Medjugorje met de Bisschop van MostarZaterdag 16 mei werd het Heilig Vormsel aan 81 jongeren uit de parochie van Medjugorje toegediend door de Bisschop van Mostar, mgr. Ratko Peric. De plechtigheid vond plaats in de parochiekerk en werd opgeluisterd door het parochiekoor onder leiding van zuster Irena Azinovic.

Eén dag later, op zondag 17 mei, ontvingen 57 kinderen uit Medjugorje voor de eerste keer de Heilige Communie. Pater Dragan Ruzic was voorganger in deze viering die mooi verzorgd werd door het kinderkoor "Vredesduiven". Twee dagen eerder hadden de communicantjes voor de eerste maal gebiecht, iets wat ook hun ouders deden op dat moment.

Tijdens de Vormselviering greep mgr. Peric de eerste lezing aan als onderwerp voor zijn sermoen (Handelingen 18: 23-28):

"Hij bleef daar enige tijd en ging er toen weer opuit; hij trok achtereenvolgens door de landstreek Galatië en door Frygië, en sterkte er alle leerlingen. Intussen was Apollos, een Alexandrijnse Jood, in Efeze aangekomen; het was een welsprekend man, doorkneed in de Schriften. Hij was onderwezen in de weg des Heren en verkondigde geestdriftig en nauwkeurig de leer over Jezus, ook al kende hij alleen de doop van Johannes. Hij begon vrijmoedig op te treden in de synagoge. Toen Priscilla en Aquila hem hoorden, namen ze hem met zich mee en zetten hem de weg van God nog nauwkeuriger uiteen. Toen hij door wilde reizen naar Achaje, schreven de broeders een brief aan de leerlingen met het dringende verzoek hem goed te ontvangen. Daar bleek hij de mensen die door Gods gunst gelovig geworden waren, tot grote steun te zijn, want krachtig weerlegde hij in het openbaar de Joden door vanuit de Schriften aan te tonen dat Jezus de Messias is."

Dooppeter Ivan Dragicevic met zijn vormeling Ante DragicevicHet was amper een verrassing dat mgr. Peric, een geducht tegenstander van Medjugorje, ook nu hard van leer trok: "Apollos heeft ons laten zien dat eenheid van geest en een band van vrede belangrijker is dan persoonlijke talenten, onhandelbaar charisma, het spreken in tongen, neervallen op de grond in de rust van de geest, twee boodschappen per maand en tal van talenten. Ons geloof is gegrond op de Bijbel en de traditie door het leergezag van de Kerk, en niet op privé hallucinaties die drie keer per dag optreden."

De harde woorden van de Bisschop vielen in aanwezigheid van ziener Ivan Dragicevic die de viering bijwoonde als dooppeter van één van de vormelingen. Het is niet de eerste keer dat de Bisschop van Mostar Medjugorje zo hard op de korrel neemt. De Congregatie voor de Geloofsleer heeft echter verklaard dat de deze opinie "moet worden beschouwd als de uitdrukking van de persoonlijke overtuiging van de bisschop van Mostar, die het recht heeft om als zich als ordinaris over deze plaats uit te drukken, maar het is en blijft zijn persoonlijke mening."

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish