Men ziet Ivan net naast het witte paaltjeDuizenden pelgrims woonden de eerste publieke Verschijning aan Ivan bij sedert zijn terugkeer in Medjugorje.  Ivan gaat telkens overwinteren in de Verenigde Staten, de thuisbasis van zijn echtgenote Colleen Murphy.  Sinds kort is hij opnieuw in Medjugorje.

Vrijdagavond 18 mei verzamelde een massa pelgrims al vijf uur van tevoren bij het Blauwe Kruis.  Onder een open sterrenhemel kreeg Ivan er zijn eerste Verschijning van deze 'zomer'.  Ivan kwam rond 21u30 aan bij het Blauwe Kruis.  Samen met zijn gebedsgroep bad hij de Rozenkrans en 7 Onze Vaders.  Om 22u verscheen Onze-Lieve-Vrouw en bleef ongeveer 7 ½ minuten.  De ganse tijd van de Verschijning bleef het muisstil.  Je kon enkel het snikken horen van enkele diep ontroerde pelgrims.

Na de Verschijning verklaarde Ivan: "Het voornaamste van de Verschijning deze avond zou ik als volgt willen proberen samen te vatten.  Maria was vreugdevol en gelukkig in het begin van de Verschijning.  Zoals altijd groette ze ons met haar Moederlijke zegen: "Gezegend zij Jezus, mijn lieve kinderen."

Toen bad Onze-Lieve-Vrouw een tijdlang met uitgestrekte armen over ons.  Ze bad een tijdje voor de zieken die hier vanavond onder ons zijn en zegende ons dan met haar Moederlijke zegen en zegende al wat u meebracht om te zegenen.  Toen bad Maria speciaal voor de priesters, bisschoppen en de heilige Vader.  Zij riep ons ook op:

"Lieve kinderen, ook vandaag roep ik u op om samen met Mij te bidden voor mijn herders.  Dat zij onvermoeibaar hun kudde naar het geloof leiden.  De Moeder bidt samen met u.  Bid, lieve kinderen, samen met de Moeder.  Dank u, kindertjes, dat u ook vandaag mijn oproep aanvaard hebt."

Daarna heb ik u allen aanbevolen, al uw noden, al uw intenties, uw gezinnen en in het bijzonder ook alle zieken.  Toen converseerde ik een tijd met Onze-Lieve-Vrouw.  Na dat gesprek verliet Onze-Lieve-Vrouw ons in gebed, omgeven voor een verlicht  Kruisbeeld en met de groet: "Ga in vrede, mijn lieve kinderen."

Ik zou eens te meer willen onderstrepen dat Onze-Lieve-Vrouw vandaag lange tijd speciaal voor de priesters heeft gebeden, voor de bisschoppen en voor de heilige Vader en dat zij ons opgeroepen heeft voor diezelfde intentie te bidden", aldus Ivan.

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish