Kardinaal Camillo Ruini - Voorzitter

Kardinaal Camillo Ruini

Werd geboren in Sassuolo nabij Parma (I) op 19 februari 1931.  Studeerde filosofie en theologie aan de Pauselijke Universiteit Gregoriana te Rome.  In 1983 Bisschop benoemd en drie jaar later door Paus Johannes Paulus II verkozen tot secretaris-generaal van de Italiaanse Bisschoppenconferentie.

Werd in 1991 voorzitter van de Bisschoppen- conferentie, benoemd tot Aartsbisschop en op 28 juni van datzelfde jaar Kardinaal gecreëerd.

Kardinaal Ruini wordt genoemd als vertrouweling van zowel de vorige als de huidige Paus.  Na het overlijden  van Paus Johannes Paulus II op 2 april 2005 trad Ruini tijdelijk op als bisschop van Rome, totdat paus Benedictus XVI werd gekozen door het College van Kardinalen in het Conclaaf van 2005.
 

Kardinaal Vinko Puljic

Kardinaal Vinko PuljicVinko Puljic werd geboren op 8 september 1945 in een dorpje nabij Banja Luka (BiH).  Hij studeert onder meer aan de Pauselijke Universiteit Gregoriana te Rome.

In 1990 wordt hij Aartsbisschop van Sarajevo benoemd.  Pas een jaar later wordt hij wordt door Paus Johannes Paulus II tot bisschop gewijd, bij het graf van de H. Petrus in de Sint-Pietersbasiliek te Rome.

Kardinaal Puljic is thans voorzitter van de Bisschoppenconferentie van Bosnië-Herzegovina.  Tijdens de oorlog riskeerde hij zijn leven door op bezoek te blijven gaan in zijn parochies en hulp te verlenen aan vluchtelingen en ballingen.

Kardinaal Josip Bozanic

Kardinaal Josip BozanicOp 20 maart 1949 wordt in Rijeka (Hr) Josip Bozanic geboren.  Hij werd in 1989 benoemd tot Bisschop en is de huidige Aartsbisschop van Zagreb.  In 2003 werd hij tot de Kardinaalstand verheven.

Sedert 1997 is kardinaal Bozanic voorzitter van de Kroatische Bisschoppenconferentie.  In 2001 wordt hij ondervoorzitter van de Europese Bisschoppen- conferentie, een positie die hij tot heden handhaaft. 

 

Kardinaal Julian Herranz Casado

Kardinaal Julian Herranz CasadoKardinaal Herranz Casado werd op 31 maart 1930 geboren in Spanje.  Van 1994 tot 2007 was hij voorzitter van de Pauselijke raad voor Wetteksten.  In 2003 werd hij tot Kardinaal gecreëerd door de vorige Paus.

Momenteel is hij voorzitter van de Disciplinaire Commissie van de Romeinse Curie.  Hij is tevens de hoogste geestelijke leider van het Opus Dei en wordt als zeer invloedrijk gezien binnen het Vaticaan.

Klik hier om meer te lezen over het Opus Dei. 

Kardinaal Jozef Tomko

Kardinaal Jozef TomkoOp 11 maart 1924 wordt in Slowakije Jozef Tomko geboren.  Reeds in 1962 treedt hij in dienst van de Romeinse Curie.  Hij wordt in de kardinaalstand verheven in 1985.  In datzelfde jaar benoemt Paus Johannes Paulus II hem tot prefect van de Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren, een functie die hij zal waarnemen tot 2001.  Vanaf 2002 tot aan zijn pensionering in 2007 wordt Kardinaal Tomko voorzitter van de Pauselijke Commissie voor de Internationale Eucharistische Congressen.

Het was Kardinaal Tomko die op Aswoensdag 2010 de as oplegde bij onze H. Vader de Paus. 

Kardinaal Angelo Amato

Kardinaal Angelo AmatoAngelo Amato wordt op 8 januari 1938 geboren in Italië.  Hij treedt toe tot de orde der Salesianen van Don Bosco en wordt in 2002 benoemd tot secretaris van de Congregatie voor de Geloofsleer, onder leiding van Kardinaal Ratzinger, de huidige Paus.

In 2008 stelt Paus Benedictus XVI hem aan tot prefect van de Congregatie voor de Heilig- en Zaligsprekingsprocessen.  Mgr. Amato werd op 20 november 2010 Kardinaal gecreëerd door de Paus. 

 

Mgr. Prof. Dr. Franjo Topic

Bisschop Franjo TopicGeboren op 13 maart 1953 in Novi Travnik (BiH), op zo'n 170 km ten noorden van Medjugorje.  Hij studeerde aan de Pauselijke Universiteit Gregoriana te Rome.  Mgr. Topic is lid van de Bisschoppenconferentie van Bosnië-Herzegovina en publiceerde tal van wetenschappelijke en journalistieke artikelen.

Hij spreekt Kroatisch, Italiaans, Duits, Engels, Latijn, Spaans en Frans.  Omdat hij in zijn geschriften en publicaties pleitte voor het behoud van de mensheid en de Christelijke geest in moeilijke omstandigheden, werd hij in 1995 bekroond met de Titus Brandsmaprijs.

Mgr. Topic is thans voorzitter van 'Vooruitgang', een Kroatisch-Culturele vereniging.

Mgr. Krzysztof Nykiel

Mgr. Krzysztof NykielOver deze Poolse priester is weinig bekend.  Hij maakt deel uit van de Pauselijke Raad voor    Gezondheids-werkers.

Daarnaast is hij tevens postulator voor de zaligverklaring van de Duitse zuster Maria Julitta.

 

Mgr. Tony Anatrella

Mgr. Tony AnatrellaDeze Franse priester is psychoanalyticus en docent sociale psychiatrie aan de theologiefaculteit van de Jezuïeten te Parijs.

Tony Anatrella werd geboren in 1941 en werd in december 2000 benoemd tot raadgever aan de Pauselijke Raad voor het Gezin.  Hij is binnen de Pauselijke Raad voor de Volksgezondheid ook verantwoordelijk voor het beleid inzake drugs en verslaving. Zijn mandaat werd vernieuwd door Paus Benedictus XVI. 

Priester David-Maria Jaeger

Priester David-Maria JaegerDeze Franciscanerpriester werd geboren in Tel Aviv (Israël) uit Joodse ouders.  In zijn tienerjaren bekeert hij zich tot het Rooms-Katholicisme en wordt priester gewijd in 1986.

Hij is een autoriteit in Canoniek recht, in verhoudingen tussen kerk en staat en inzake de verhoudingen met het Heilig Land.  Hij trad ook reeds op als vredes-
onderhandelaar in de Palestijns-Israëlische kwestie.  Pater Jaeger is tenslotte ook raadgever voor de Congregatie voor de Clerus.

Priester Salvatore Perrella

Priester Salvatore PerrellaSalvatore Perrella is geboren in Napels op 16 april 1952.  Hij is hoogleraar dogmatische theologie en Mariologie op de Pauselijke Universiteit te Rome.

Hij is auteur van tal van wetenschappelijke werken, onder meer over Mariaverschijningen.

Je vindt hier zijn persoonlijke website. 

 

Priester Pierangelo Sequeri

Priester Pierangelo SequeriDe Italiaanse priesters Pierangelo Sequeri (°1944) is professor fundamentele theologie, schrijver en componist.  Zo schreef hij heel wat liturgische muziek.  Daarnaast ontwikkelde hij een speciaal programma voor het muziekonderwijs, gericht op kinderen met mentale en psychologische problemen.

E.H. Sequeri is vice-decaan van de Theologische Faculteit van Noord-Italië in Milaan.

 

Priester Zdzislaw Josef Kijas

kijasZdzislaw Jozef Kijas werd in 1960 geboren in Polen.  Hij studeerde filosofie en theologie, zowel in Polen als aan de Pauselijke Universiteit Gregoriana te Rome.  Vervolgens behaalde hij een doctoraat in de dogmatische theologie en godsdienstwetenschappen aan de Belgische Katholieke universiteit van Louvain-La-Neuve.

De wetenschappelijke titels en graden van deze Franciscaan zijn nauwelijks te tellen.   Hij is rector van de Pauselijke Theologische faculteit te Rome en sedert 2006 secretaris van de Pauselijke Academie van de Onbevlekte Ontvangenis.  Tot slot is hij ook auteur van ontelbare boeken en wetenschappelijke artikelen. 

Priester Mijo Nikic

Priester Mijo NikicGeboren in Brcko in het Noord-Oosten van Bosnië-Herzegovina op 18-2-1953.  Studeerde filosofie en theologie, onder meer aan de Pauselijke Universiteit Gregoriana te Rome.

Hij was prefect van het seminarie van Zagreb maar is thans hoofd van de Jezuïetensociëteit in diezelfde stad.

Aan de Jezuïeten Faculteit der Wijsbegeerte in Zagreb geeft hij les in psychologie, psychologie van de religie en geschiedenis van de godsdiensten.  Hij nam deel aan tal van nationale en internationale symposia. 

Priester Mihaly Szentmartoni

Priester Mihaly SzentmartoniOok deze priester is een Jezuïet, zij het dat Pater Szentmartoni geboren is in Servië.  Hij is directeur van het Spiritueel instituut aan de Pauselijke Universiteit Gregoriana te Rome.

Als professor in de klinische psychiatrie nam hij reeds deel aan de vorige onderzoekscommissie die jaren geleden ingesteld werd door de voormalige Bisschoppenconferentie van Joegoslavië.  Een medisch comité van zes wijzen besloot in 1988 dat volgens de criteria die in 1978 vastgelegd werden, de zes zieners van Medjugorje als mentaal stabiel konden beschouwd worden, zonder afwijkend psychotisch of hysterisch gedrag of enig ander soortgelijk fenomeen. 

Priester Achim Otto Schütz

Priester Achim Otto SchützDeze Duitse priester werd in 1969 geboren en is daarmee de jongste telg uit de onderzoekscommissie.  Hoewel hij pas in 1997 priester gewijd werd is hij reeds professor aan de Pauselijke Universiteit van Lateranen te Rome.

Auteur van een boek over gebedsgenezing.  Van deze priester is helaas geen foto voorhanden.

 

 

Zuster Veronika Nela Gaspar

Zuster Veronika Nela GasparVan deze Kroatische zuster is weinig informatie bekend.  Zij studeerde theologie aan de universiteiten van Rijeka en Zagreb.

 

 

Trouw aan de Paus


Trouw aan de Paus! 

 

Trouw aan zijne Heiligheid Paus Franciscus en aan het leergezag van de Ene, Katholieke en Apostolische Kerk

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish