Gemeenschap met als doel de ontwenning en religieuze vorming van drugs- en alcoholverslaafden.  Jongenscenacolo "Campo della Vita" ligt even voorbij de Verschijningsberg, richting Kruisberg aan de rechterkant.  Meisjescenacolo "Campo della Goia" ligt tussen de kerk en de Verschijningsberg, rechtdoor waar de straat een hoek van 90° maakt.

Geschiedenis

Zuster ElviraGeïnspireerd door de heilige Geest richtte Zuster Elvira Petrozzi in juli 1983 de gemeenschap Cenacolo op.  Hiermee wil ze tegemoetkomen aan de vele jongeren die teleurgesteld zijn in het leven, de hoop verloren en die, al dan niet drugs- of alcoholverslaafd, op zoek zijn naar de ware vreugde en zin in het leven.  Op 30 mei 1998 werd de gemeenschap officieel Kerkelijk erkend.  Vandaag zijn er wereldwijd 56 huizen waarin de "Comunità Cenacolo" jongeren opvangt.

 

Spiritualiteit

Jongens-CenacoloBij het leven in de gemeenschap staan bidden en werken ("Ora et Labora") centraal.  Dit gebeurt in een familiale sfeer waar discipline, ware vriendschap, opofferingsgezindheid en een levend geloof erg belangrijk zijn.  De spiritualiteit van de gemeenschap is Eucharistisch en Mariaal.  Het gebedsleven (Rozenkrans, H. Mis, Aanbidding en Getijdengebed) wordt afgewisseld met werk, met het overwegen van het eigen leven in het licht van het Evangelie, en met momenten van plezier en ontspanning.  Het ware Christelijke leven in al haar eenvoud en volheid geldt als het beste antwoord voor elk rusteloos hart.  De ontmoeting met God doet nieuwe hoop ontstaan!

Een dag in de gemeenschap

'Uithangbord' aan de ingang van meisjes-Cenacolo Om 6u gaat de wekker en worden de Blijde Mysteries van de Rozenkrans gebeden.  Daarna wordt er ontbeten en gaat men aan het werk.  Iedereen krijgt een taak voor een bepaalde periode.  Na een tijd wisselt men van taak en krijgt men een ander werk te vervullen.

Na het middagmaal blijven we nog even gezellig samen om rond 14u opnieuw aan de slag te gaan.  Tijdens het namiddagwerk bidden we samen de Droeve Mysteries.  Om 18u30 komen we opnieuw bijeen om de Glorievolle Mysteries te bidden en te luisteren naar het Woord van God.  Na het avondmaal is er tijd voor vriendschap en ontspanning tot we om 22u naar bed gaan.

'Uithangbord' aan de ingang van jongens-Cenacolo Het leven in de gemeenschap vraagt heel wat offers: er wordt geen tv gekeken (soms wel een goede film of sportevenement), niet gerookt, geen alcohol gedronken en niet naar muziek geluisterd (behalve de muziek die we zelf maken), niet getelefoneerd en er is geen persoonlijke vrije tijd.  We vertellen wel aan mekaar over onze moeilijkheden en vreugdes en wijzen anderen broederlijk op de punten waarin ze nog kunnen verbeteren.  Al wie in de gemeenschap leeft, doet dat belangeloos en zonder iets terug te verwachten.

Cenacolo


De ingang van Cenacolo 

 

De oude ingang van Cenacolo: hier slapen de jongens en kan je de Kapel bezoeken.  De nieuwe ingang bevindt zich even verderop in de straat.

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish