Het weeshuis Dorp van de Moeder moet het voortaan stellen zonder steun van de overheidHet weeshuis "Dorp van de Moeder" is aan haar lot overgelaten na een besluit van de federale regering van Bosnië-Herzegovina om geen geld meer te geven aan sociale voorzieningen zoals weeshuizen en kleuterscholen.  De weigering stuit op hevig protest bij Pater Svetozar Kraljevic uit Medjugorje.  Hij stelt dat de overheid ongevoelig blijft voor de noden van kinderen en weigert te investeren in de volgende generatie.

Het weeshuis in Medjugorje is één van de getroffen weeshuizen in Bosnië-Herzegovina wiens overheidssteun voortaan ontzegd wordt.  Weeshuizen en opvangcentra voor verlaten kinderen in en rond Medjugorje krijgen het zeer lastig om de broodnodige financiële middelen rond te krijgen.  De regering laat hen voortaan in de kou staan.  Een vooropgesteld budget van 100.000 Bosnische mark (51.000 euro) in 2012 werd door de regering weer ingetrokken, hoewel de meeste van deze huizen in gebrekkige omstandigheden werken en geen andere permanente financieringsbronnen hebben, zo zegt nieuwssite Brotnjo.info

Pater Svetozar is zwaar teleurgesteld. Sedert de dood van Pater Slavko Barbaric elf jaar geleden is hij de nieuwe verantwoordelijke van het weeshuis "Dorp van de Moeder" in Medjugorje: "Ik betreur dat de staat de behoefte weigert te erkennen van deze instellingen die in moeilijke omstandigheden werken.  Dit is het gevolg van het gewetensonderzoek door de regering met geld dat hen toevertrouwd is.  Hieruit blijkt enerzijds een visie van algemene ongevoeligheid aan de behoeften van kinderen en anderzijds de noodzaak om politici en economen voor te lichten over deze kwestie.

We hebben bijvoorbeeld hulp gezocht bij supermarktketen Konzum en kregen een betaling van... 150 Mark (75 euro).  Dit toont aan hoe wij hier en nu omgaan met jongeren en vergeten in hen te investeren, terwijl het geld dat wij in onze jeugd stoppen op momenten dat zij het het meeste nodig hebben, zichzelf zal terugbetalen.  Het stemt me erg droevig dat door deze vorm van verwaarlozing verpleeghuizen en kleuterscholen aan hun lot overgelaten worden.  De regering zou een eerlijk beleid met hen moeten voeren.  Het is de maatstaf voor de mate waarin onze samenleving gezond is", besluit Pater Svetozar Kraljevic.

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish