"Lieve kinderen, Ik roep jullie opnieuw op: begin de strijd tegen de zonde als in de eerste dagen, ga te biechten en kies voor heiligheid. De liefde van God zal door jou beginnen stromen in de wereld, vrede zal gaan heersen in je hart en Gods zegen zal je vervullen. Ik ben met jullie en spreek voor ieder van jullie ten beste bij mijn Zoon Jezus.  Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."