"Lieve kinderen, vol vreugde roep ik u vandaag opnieuw op uw harten te openen en te luisteren naar mijn oproep.  Eens te meer verlang ik u dichter bij mijn Onbevlekt Hart te brengen, waar u toevlucht en vrede kunt vinden.  Stel uzelf open voor het gebed, totdat het een vreugde voor u wordt.  Door het gebed zal de Allerhoogste u een overvloed aan genaden schenken en u zal mijn uitgestoken handen worden in deze rusteloze wereld die zo naar vrede snakt.  Kindertjes, leg met uw leven getuigenis af van het geloof en bid dat het geloof dag na dag mag groeien in uw harten.  Ik ben met u.  Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish