"Lieve kinderen, werk met vreugde en volharding aan uw bekering.  Draag al uw vreugden en zorgen op aan mijn Onbevlekt Hart zodat ik u allen kan leiden naar mijn veelgeliefde Zoon, zodat u vreugde mag vinden in Zijn Hart.  Ik ben bij u om u te onderrichten en naar de eeuwigheid te leiden.  Dank dat gij aan mijn oproep gehoor gegeven hebt."