"Lieve kinderen, verheug u met mij, bekeer u vol vreugde en dank God voor de gave van mijn aanwezigheid onder u.  Bid dat God in uw harten, in het middelpunt van uw leven mag staan.  En getuig met uw leven, kindertjes, zodat elk schepsel Gods liefde kan voelen.  Wees mijn uitgestoken handen voor elk schepsel, zodat het deze dichter kan brengen tot de God van liefde.  Ik zegen u met mijn moederlijke zegen.  Dank dat gij aan mijn oproep gehoor gegeven hebt."

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish