Zienster Marija PavlovicMaria

Boodschappen op de 25ste van de maand

door Onze-Lieve-Vrouw gegeven

aan Marija Pavlovic-Lunetti

"Lieve kinderen, ook vandaag bid ik voor u, met hoop in het hart, en dank ik de Allerhoogste voor ieder van u die mijn Boodschappen beleeft met het hart. Wees dankbaar om Gods liefde die mij toestaat u met mijn Onbevlekt Hart te beminnen en te leiden naar bekering. Open uw hart en kies voor heiligheid, en de hoop zal vrede verwekken in uw hart.  Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

"Lieve kinderen, vandaag roep ik u op om te bidden voor mijn intenties.  Vernieuw het vasten en het gebed, want Satan is sluw en trekt veel harten naar de zonde en de ondergang.  Ik roep u op tot heiligheid, kleine kinderen, en tot leven in genade.  Aanbid mijn Zoon, opdat Hij u vult met Zijn vrede en Zijn liefde, waarnaar u zo verlangt.  Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

"Lieve kinderen, in deze tijd van genade roep Ik u allen op het gebed te vernieuwen. Sta open voor de heilige Biecht zodat ieder van u mijn oproep van ganser harte kan aannemen. Ik ben met u en Ik bescherm u tegen het bederf van de zonde, maar u moet zich openstellen voor de weg van bekering en heiligheid, zodat uw hart van liefde voor God zou branden. Schenk Hem tijd en Hij zal zich aan u geven. En zo zal u in de wil van God liefde en levensvreugde ontdekken.  Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Onze-Lieve-Vrouw kwam met kindje Jezus op de arm en gaf geen Boodschap, maar kindje Jezus begon te spreken en zei: "Ik ben uw Vrede, leef volgens mijn Geboden."  Onze-Lieve-Vrouw en kindje Jezus hebben ons samen gezegend met het kruisteken."

"Lieve kinderen, vol vreugde roep ik u vandaag opnieuw op uw harten te openen en te luisteren naar mijn oproep.  Eens te meer verlang ik u dichter bij mijn Onbevlekt Hart te brengen, waar u toevlucht en vrede kunt vinden.  Stel uzelf open voor het gebed, totdat het een vreugde voor u wordt.  Door het gebed zal de Allerhoogste u een overvloed aan genaden schenken en u zal mijn uitgestoken handen worden in deze rusteloze wereld die zo naar vrede snakt.  Kindertjes, leg met uw leven getuigenis af van het geloof en bid dat het geloof dag na dag mag groeien in uw harten.  Ik ben met u.  Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

"Lieve kinderen, ook vandaag ben ik met u en kijk ik naar u en zegen u en verlies ik de hoop niet dat deze wereld zal veranderen ten goede en dat vrede zal heersen in de harten van de mensen.  Vreugde zal beginnen heersen in de wereld, omdat u zich hebt opengesteld voor mijn oproep en voor Gods liefde.  De Heilige Geest is een groot aantal van hen aan het veranderen, die "ja" hebben gezegd.

Daarom wens Ik u te zeggen: dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

 

"Lieve kinderen, de natuur is aan het ontwaken en aan de bomen ziet men al de eerste knoppen die de mooiste bloemen en vruchten zullen voortbrengen.  Ik verlang dat jullie ook, mijn lieve kinderen, werken aan jullie bekering en dat jullie diegenen zijn die getuigen met hun leven, zodat jullie voorbeeld een teken mag zijn en een stimulans voor anderen om zich te bekeren.  Ik ben met jullie en voor mijn Zoon Jezus spreek ik voor jullie bekering ten beste.

Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

"Lieve kinderen, vandaag wil ik u op een bijzondere manier oproepen tot bekering.  Moge er vanaf vandaag nieuw leven beginnen in uw hart.  Kinderen, ik verlang ernaar uw “ja” te zien.  En dat uw leven een vreugdevol beleven van Gods wil mag zijn, op elk moment van uw leven.  Heel bijzonder wil ik u vandaag zegenen met mijn Moederlijke zegen van vrede, liefde en eenheid in mijn hart en in het hart van mijn Zoon Jezus.

Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

"Lieve kinderen, zoals de natuur haar mooiste kleuren van het jaar toont, zo roep ook ik u op om te getuigen met uw leven en om anderen te helpen dichter te komen bij mijn Onbevlekt Hart, zodat de liefdesvlam voor de Allerhoogste mag ontluiken in hun harten.  Ik ben met u en ik bid onophoudelijk dat uw leven een weerspiegeling mag zijn van de Hemel hier op aarde.  Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

"Lieve kinderen, mijn gebed gaat vandaag uit naar ieder van onder u die de genade zoekt van de bekering.  U klopt op de deur van mijn hart, maar zonder hoop noch gebed, in zonde en zonder het Sacrament van de Verzoening met God.  Laat de zonde achterwege en kies, lieve kinderen, voor de heiligheid.  Alleen op die manier kan ik u helpen, uw gebeden verhoren en voor u ten beste spreken bij de Allerhoogste.  Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

"Lieve kinderen, dank met Mij de Allerhoogste voor mijn aanwezigheid bij u. Mijn hart is verheugd om de liefde en de blijdschap te  zien in het beleven van mijn boodschappen. Velen van u hebben geantwoord, maar ik wacht en ik  zoek naar alle ingeslapen harten om hen te wekken uit  de slaap van het ongeloof. Kindertjes, nadert nog meer tot mijn Onbevlekt Hart, zodat ik u allen naar de eeuwigheid leiden kan.  Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

 

"Lieve kinderen, moge deze tijd voor u een tijd van gebed en stilte zijn.  Gun uw lichaam en geest rust.  Mogen zij in de liefde van God zijn.  Sta me toe, kindertjes, om u te leiden.  Open uw harten voor de Heilige Geest zodat al het goede in u mag bloesemen en vrucht dragen in honderdvoud.  Begin en eindig elke dag met een gebed uit het hart.  Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish