Zienster Marija PavlovicMaria

Boodschappen op de 25ste van de maand

door Onze-Lieve-Vrouw gegeven

aan Marija Pavlovic-Lunetti

"Lieve kinderen, vandaag roep ik u op om sterk en vastberaden te zijn in geloof en gebed, tot uw gebeden zo sterk zijn dat ze het hart van mijn geliefde Zoon Jezus openen.  Bid, kindertjes, bid zonder ophouden tot uw hart zich opent voor Gods liefde.  Ik ben bij u en Ik spreek voor ieder van u ten beste en Ik bid voor uw bekering.  Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

"Lieve kinderen, bid, bid, blijf bidden tot uw hart in geloof opent als een bloem die zich ontvouwt voor de warmte van de zon. Dit is een tijd van genade die God u geeft door mijn aanwezigheid maar jullie zijn ver van mijn hart, daarom roep Ik u op tot persoonlijke bekering en gezinsgebed.  Moge de heilige Schrift een aansporing voor u zijn.  Ik zegen u allen met mijn Moederlijke zegen.  Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

"Lieve kinderen, in deze tijd van genade roep ik u op om het kruis van mijn geliefde Zoon Jezus in uw handen te nemen en te mediteren over Zijn passie en dood.  Moge uw lijden verenigd worden met Zijn lijden, en de liefde zal zegevieren, want Hij die de liefde is, gaf Zichzelf uit liefde om ieder van u te redden.  Bid, bid, bid tot liefde en vrede begint te heersen in uw hart.  Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

"Lieve kinderen, ook vandaag roep ik u op om te bidden.  De zonde trekt u naar aardse dingen en Ik ben gekomen om u naar heiligheid en naar Goddelijke dingen te leiden, maar u worstelt en verliest uw energie met de strijd tussen goed en kwaad in u.  Daarom, kleine kinderen, bid, bid, bid, tot het gebed een vreugde voor u wordt, en uw leven zal een eenvoudige stap naar God worden.  Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

"Lieve kinderen, ook vandaag roep ik op tot gebed.  Moge uw gebed sterk zijn als een levende steen, tot u met uw leven een getuige wordt.  Getuig van de schoonheid van uw geloof.  Ik ben met u en spreek voor ieder van u ten beste bij mijn Zoon.  Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

"Lieve kinderen, in deze tijd roep ik u op bijzondere wijze op: 'Bid met het hart'.  Kindertjes, jullie spreken veel en bidden weinig.  Lees en overweeg de heilige Schrift, en mogen de woorden die erin staan in u tot leven komen.  Ik bemoedig u en houd van u, zodat u in God vrede en levensvreugde kunt vinden.  Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

"Lieve kinderen, ook vandaag wens ik u met vreugde mijn Moederlijke zegen te geven en u op te roepen tot gebed. Moge het gebed voor u een behoefte worden om elke dag meer te groeien in heiligheid. Werk meer aan uw bekering want daar bent u nog ver vandaan, kindertjes.  Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

"Lieve kinderen, ook vandaag roep ik u op om te bidden. Kindertjes, open uw hart voor God als een bloem die opent voor de warmte van de zon. Ik ben met u en spreek voor ieder van u ten beste.  Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

"Lieve kinderen, ook vandaag roep ik u op tot bekering en heiligheid. God verlangt u vreugde en vrede te schenken door het gebed, maar u, kleine kindertjes, bent daar nog ver van verwijderd - bent nog gehecht aan de aarde en aan aardse zaken. Daarom roep ik u eens te meer op: open uw hart en richt uw blik op God en naar de zaken van God - en de vreugde en vrede zal in uw hart komen heersen.  Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

"Lieve kinderen, met het hart vol hoop roep ik u op te bidden.  Kindertjes, wanneer u bidt, bent u bij mij, zoekt u de wil van mijn Zoon en leeft u daarnaar.  Sta open en beleef het gebed.  Moge het voor u op elk moment smaak en vreugde geven aan uw ziel.  Ik ben met u en spreek voor ieder van u ten beste bij mijn Zoon Jezus.  Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

"Lieve kinderen, vandaag roep ik u op tot het goede.  Wees dragers van vrede en goedheid in deze wereld.  Bid dat God u de kracht mag geven zodat hoop en trots altijd  kan regeren in uw hart en leven, omdat u Gods kinderen bent en dragers van Zijn hoop in deze wereld die zonder vreugde in het hart is, en zonder toekomst omdat hij het hart niet opent voor God die uw redding is.  Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

"Lieve kinderen, ook vandaag bid ik voor u, met hoop in het hart, en dank ik de Allerhoogste voor ieder van u die mijn Boodschappen beleeft met het hart. Wees dankbaar om Gods liefde die mij toestaat u met mijn Onbevlekt Hart te beminnen en te leiden naar bekering. Open uw hart en kies voor heiligheid, en de hoop zal vrede verwekken in uw hart.  Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish