Zienster Marija PavlovicMaria

Boodschappen op de 25ste van de maand

door Onze-Lieve-Vrouw gegeven

aan Marija Pavlovic-Lunetti

"Lieve kinderen, bid en wees je ervan bewust dat je zonder God stof bent. Daarom, keer je gedachten en hart naar God en naar het gebed. Vertrouw op zijn liefde. In Gods geest, kindertjes, zijn jullie allemaal geroepen om getuigen te zijn. Jullie zijn waardevol en Ik roep jullie, kindertjes, op tot heiligheid, tot eeuwig leven. Daarom, wees je ervan bewust dat dit leven voorbij gaat. Ik houd van jullie en roep je op tot een nieuw leven van bekering.  Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

"Lieve kinderen, open je hart voor de genade die God je geeft door mij, zoals een bloem die zich opent voor de warme zonnestralen. Wees het gebed en de liefde voor allen die ver van God en zijn liefde zijn. Ik ben bij je en spreek voor ieder van jullie ten beste bij mijn Zoon Jezus, en Ik bemin je met een onmetelijke liefde.  Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

"Lieve kinderen, Ik roep jullie opnieuw op: begin de strijd tegen de zonde als in de eerste dagen, ga te biechten en kies voor heiligheid. De liefde van God zal door jou beginnen stromen in de wereld, vrede zal gaan heersen in je hart en Gods zegen zal je vervullen. Ik ben met jullie en spreek voor ieder van jullie ten beste bij mijn Zoon Jezus.  Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

"Lieve kinderen, jullie zien, horen en voelen dat er in het hart van veel mensen geen plaats is voor God. Ze willen Hem niet omdat ze ver verwijderd zijn van het gebed en geen vrede kennen. Jullie, kindertjes, bid en leef naar Gods geboden. Wees het gebed, jullie die vanaf het begin "JA" gezegd hebben op mijn oproep. Getuig van God en mijn aanwezigheid en vergeet niet, kleine kinderen: Ik ben bij je en Ik heb je lief. Van dag tot dag bied Ik jullie aan bij mijn Zoon Jezus.  Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

"Lieve kinderen, bid, bid, bid dat de schittering van uw gebed een invloed mag hebben op wie u ontmoet. Zet de Heilige Schrift op een zichtbare plaats in uw gezin en lees, zodat woorden van vrede in uw hart beginnen stromen. Ik bid met u en voor u, kleine kinderen, dat u van dag tot dag nog meer ontvankelijk wordt voor Gods wil.  Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

"Lieve kinderen, Ik breng u de Koning van de vrede, zodat Hij u zijn vrede kan schenken. Jullie, mijn lieve kinderen, bid, bid, bid. De vrucht van het gebed zal men zien in het gelaat van de mensen die voor God en zijn Koninkrijk gekozen hebben. Ik, met mijn Zoon Jezus, zegen u allen met de zegen van de vrede. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

"Lieve kinderen, vandaag roep Ik u allen op om te bidden. Open de deuren van uw hart volkomen voor het gebed, kindertjes, voor het gebed met het hart, dan kan de Allerhoogste werken aan uw vrijheid en zal uw bekering beginnen. Uw geloof zal sterk worden zodat u met heel uw hart zal kunnen zeggen: "Mijn God, mijn Alles." U zal begrijpen, kindertjes, dat alles hier op aarde voorbijgaat. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

"Lieve kinderen, vandaag roep Ik u op om je open te stellen voor het gebed. Het gebed doet wonderen met u en door u. Daarom, kleine kinderen, vraag de Allerhoogste met een eenvoudig hart om u de kracht te schenken kinderen van God te zijn en dat Satan u niet doet trillen zoals de wind doet met de takken. Kindertjes, kies opnieuw voor God en zoek alleen zijn Wil, dan zal u vreugde en vrede in Hem vindenDank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

"Lieve kinderen, ook vandaag roep Ik u op te bidden. Dat uw verhouding met het gebed dagelijks mag zijn. Het gebed bewerkt wonderen in u en door u, daarom, kleine kinderen, moge het gebed een vreugde voor u zijn. Dan zal uw verhouding met het leven zich verdiepen en opener zijn en zal u begrijpen dat het leven een geschenk is voor ieder van u. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

"Lieve kinderen, ook vandaag schenkt de Allerhoogste mij de genade om bij u te zijn en u te leiden naar bekering.  Elk dag zaai Ik en roep Ik u op tot bekering, zodat u gebed, vrede, liefde bent - de graankorrel die bij het sterven honderdvoudig vrucht voortbrengt.  Ik wens niet, lieve kinderen, dat u spijt moet hebben over alles wat u had kunnen doen, maar niet wilde doen.  Daarom kindertjes, opnieuw, zeg met enthousiasme: 'Ik wil een teken zijn voor de anderen.'  Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

"Lieve kinderen, met vreugde in mijn hart nodig ik u allen uit uw geloof te beleven en ervan te getuigen met uw hart en door uw voorbeeld, in elk opzicht.  Kindertjes, beslis ver weg te blijven van zonde en bekoring en moge er in uw hart vreugde en liefde voor heiligheid zijn.  Ik houd van u, kindertjes, en vergezel u met mijn voorspraak bij de Allerhoogste.  Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

"Lieve kinderen, met vreugde in het hart bemin Ik allen en roep Ik u op te naderen tot mijn Onbevlekt Hart zodat Ik u nog dichter bij mijn Zoon Jezus kan brengen, en dat Hij u Zijn vrede en liefde kan schenken dat voedsel is voor ieder van u.  Open uzelf voor het gebed, kindertjes.  Open uzelf voor mijn liefde.

Ik ben uw Moeder en kan u niet alleen laten, zwervend en zondigend.  Kindertjes, jullie zijn geroepen om mijn kinderen te zijn, mijn geliefde kinderen, zodat Ik u allen kan aanbieden bij mijn Zoon.  Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish