Zienster Marija PavlovicMaria

Boodschappen op de 25ste van de maand

door Onze-Lieve-Vrouw gegeven

aan Marija Pavlovic-Lunetti

"Lieve kinderen, Ik breng u de Koning van de vrede, zodat Hij u zijn vrede kan schenken. Jullie, mijn lieve kinderen, bid, bid, bid. De vrucht van het gebed zal men zien in het gelaat van de mensen die voor God en zijn Koninkrijk gekozen hebben. Ik, met mijn Zoon Jezus, zegen u allen met de zegen van de vrede. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

"Lieve kinderen, vandaag roep Ik u allen op om te bidden. Open de deuren van uw hart volkomen voor het gebed, kindertjes, voor het gebed met het hart, dan kan de Allerhoogste werken aan uw vrijheid en zal uw bekering beginnen. Uw geloof zal sterk worden zodat u met heel uw hart zal kunnen zeggen: "Mijn God, mijn Alles." U zal begrijpen, kindertjes, dat alles hier op aarde voorbijgaat. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

"Lieve kinderen, vandaag roep Ik u op om je open te stellen voor het gebed. Het gebed doet wonderen met u en door u. Daarom, kleine kinderen, vraag de Allerhoogste met een eenvoudig hart om u de kracht te schenken kinderen van God te zijn en dat Satan u niet doet trillen zoals de wind doet met de takken. Kindertjes, kies opnieuw voor God en zoek alleen zijn Wil, dan zal u vreugde en vrede in Hem vindenDank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

"Lieve kinderen, ook vandaag roep Ik u op te bidden. Dat uw verhouding met het gebed dagelijks mag zijn. Het gebed bewerkt wonderen in u en door u, daarom, kleine kinderen, moge het gebed een vreugde voor u zijn. Dan zal uw verhouding met het leven zich verdiepen en opener zijn en zal u begrijpen dat het leven een geschenk is voor ieder van u. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

"Lieve kinderen, ook vandaag schenkt de Allerhoogste mij de genade om bij u te zijn en u te leiden naar bekering.  Elk dag zaai Ik en roep Ik u op tot bekering, zodat u gebed, vrede, liefde bent - de graankorrel die bij het sterven honderdvoudig vrucht voortbrengt.  Ik wens niet, lieve kinderen, dat u spijt moet hebben over alles wat u had kunnen doen, maar niet wilde doen.  Daarom kindertjes, opnieuw, zeg met enthousiasme: 'Ik wil een teken zijn voor de anderen.'  Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

"Lieve kinderen, met vreugde in mijn hart nodig ik u allen uit uw geloof te beleven en ervan te getuigen met uw hart en door uw voorbeeld, in elk opzicht.  Kindertjes, beslis ver weg te blijven van zonde en bekoring en moge er in uw hart vreugde en liefde voor heiligheid zijn.  Ik houd van u, kindertjes, en vergezel u met mijn voorspraak bij de Allerhoogste.  Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

"Lieve kinderen, met vreugde in het hart bemin Ik allen en roep Ik u op te naderen tot mijn Onbevlekt Hart zodat Ik u nog dichter bij mijn Zoon Jezus kan brengen, en dat Hij u Zijn vrede en liefde kan schenken dat voedsel is voor ieder van u.  Open uzelf voor het gebed, kindertjes.  Open uzelf voor mijn liefde.

Ik ben uw Moeder en kan u niet alleen laten, zwervend en zondigend.  Kindertjes, jullie zijn geroepen om mijn kinderen te zijn, mijn geliefde kinderen, zodat Ik u allen kan aanbieden bij mijn Zoon.  Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

"Lieve kinderen, vandaag roep ik u op om sterk en vastberaden te zijn in geloof en gebed, tot uw gebeden zo sterk zijn dat ze het hart van mijn geliefde Zoon Jezus openen.  Bid, kindertjes, bid zonder ophouden tot uw hart zich opent voor Gods liefde.  Ik ben bij u en Ik spreek voor ieder van u ten beste en Ik bid voor uw bekering.  Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

"Lieve kinderen, bid, bid, blijf bidden tot uw hart in geloof opent als een bloem die zich ontvouwt voor de warmte van de zon. Dit is een tijd van genade die God u geeft door mijn aanwezigheid maar jullie zijn ver van mijn hart, daarom roep Ik u op tot persoonlijke bekering en gezinsgebed.  Moge de heilige Schrift een aansporing voor u zijn.  Ik zegen u allen met mijn Moederlijke zegen.  Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

"Lieve kinderen, in deze tijd van genade roep ik u op om het kruis van mijn geliefde Zoon Jezus in uw handen te nemen en te mediteren over Zijn passie en dood.  Moge uw lijden verenigd worden met Zijn lijden, en de liefde zal zegevieren, want Hij die de liefde is, gaf Zichzelf uit liefde om ieder van u te redden.  Bid, bid, bid tot liefde en vrede begint te heersen in uw hart.  Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

"Lieve kinderen, ook vandaag roep ik u op om te bidden.  De zonde trekt u naar aardse dingen en Ik ben gekomen om u naar heiligheid en naar Goddelijke dingen te leiden, maar u worstelt en verliest uw energie met de strijd tussen goed en kwaad in u.  Daarom, kleine kinderen, bid, bid, bid, tot het gebed een vreugde voor u wordt, en uw leven zal een eenvoudige stap naar God worden.  Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

"Lieve kinderen, ook vandaag roep ik op tot gebed.  Moge uw gebed sterk zijn als een levende steen, tot u met uw leven een getuige wordt.  Getuig van de schoonheid van uw geloof.  Ik ben met u en spreek voor ieder van u ten beste bij mijn Zoon.  Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish