Zienster Marija PavlovicMaria

Boodschappen op de 25ste van de maand

door Onze-Lieve-Vrouw gegeven

aan Marija Pavlovic-Lunetti

"Lieve kinderen, ook vandaag ben Ik bij jullie en met vreugde roep Ik jullie allen op: bid en geloof in de kracht van het gebed. Open je hart, kindertjes, zodat God jullie mag vervullen met Zijn liefde en jullie vreugde zullen zijn voor anderen. Jullie getuigenis zal krachtig zijn en alles wat jullie doen zal doorweven zijn van Gods tederheid. Ik ben bij jullie en Ik bid voor jullie en voor jullie bekering tot jullie God de eerste plaats gevenDank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

"Lieve kinderen, Ik ben ook vandaag bij jullie om jullie te leiden naar de redding. Jullie ziel is rusteloos omdat je geest zwak is en moe van alle wereldse zaken. Jullie, kindertjes, bid tot de Heilige Geest dat Hij jullie zou veranderen en vullen met Zijn kracht van geloof en hoop, zodat jullie sterk staan in deze strijd tegen het kwade. Ik ben bij jullie en spreek voor jullie ten beste bij mijn Zoon Jezus. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

"Lieve kinderen, ook vandaag staat de Allerhoogste Mij toe om bij jullie te zijn en jullie te leiden op de weg van bekering. Vele harten hebben zich afgesloten voor de genade en werden doof voor mijn oproep. Jullie, kindertjes, bid en vecht tegen de bekoring en alle kwade plannen die de duivel jullie voorschotelt door het modernisme. Wees sterk in het gebed en met het kruis in de hand, bid dat het kwade jullie niet gebruikt en niet in jullie overwint. Ik ben met jullie en bid voor jullie. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

"Lieve kinderen, in deze tijd van genade roep Ik jullie allen op: bid meer en praat minder. Zoek in gebed de wil van God en leef volgens de geboden waartoe God jullie oproept. Ik ben met jullie en bid met jullie. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

"Lieve kinderen, ook vandaag roep Ik jullie op: beleef je roeping in gebed. Nu, als nooit tevoren, wil satan met zijn besmettelijke wind van haat en van onvrede de mens en zijn ziel verstikken. In veel harten is geen vreugde, omdat God en het gebed er niet aanwezig zijn. Haat en oorlog groeien van dag tot dag.

Mijn lieve kinderen, ik roep jullie op, begin opnieuw met enthousiasme aan de weg van de heiligheid en van de liefde, want daarvoor ben ik naar jullie gekomen. Laten we tezamen liefde en vergeving zijn voor allen die enkel met menselijke liefde kunnen en willen liefhebben en niet met de onmetelijke liefde van God, waartoe God jullie oproept. Mijn lieve kinderen, moge de hoop op een betere morgen steeds in je hart zijn. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

"Lieve kinderen, ook vandaag draag Ik mijn Zoon Jezus in mijn armen naar jullie en Ik vraag Hem vrede voor jullie en vrede onder jullie. Bid en aanbid mijn Zoon opdat zijn vrede en vreugde mag binnentreden in jullie harten. Ik bid voor jullie, dat jullie nog meer openstaan voor het gebed. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

"Lieve kinderen, op bijzondere wijze roep Ik jullie vandaag op te bidden. Bid, kindertjes, opdat jullie kunnen begrijpen wie jullie zijn en waarheen jullie moeten gaan. Wees dragers van het goede nieuws en mensen van hoop. Wees liefde voor wie zonder liefde is.

Kindertjes, jullie zullen slechts alles zijn en alles bereiken indien jullie bidden en openstaan voor de wil van God, God die jullie verlangt te leiden op de weg naar het eeuwige leven. Ik ben met jullie en spreek dag na dag voor jullie ten beste bij mijn Zoon Jezus. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

"Lieve kinderen, bid in deze tijd van genade en vraag de voorspraak van alle Heiligen, die reeds in het Licht zijn. Mogen zij van dag tot dag een voorbeeld en aanmoediging zijn voor jou, op je weg naar bekering. Mijn lieve kinderen, wees je ervan bewust dat het leven kort en vergankelijk is. Daarom, verlang naar de eeuwigheid en blijf je hart voorbereiden in gebed. Ik ben met jullie en spreek voor ieder van jullie ten beste bij mijn Zoon, in het bijzonder voor diegenen die hun leven aan Mij en aan mijn Zoon toegewijd hebben. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

"Lieve kinderen, ook vandaag roep ik jullie op dat jullie mogen zijn als de sterren die met hun schittering licht en schoonheid aan de anderen geven, opdat ze zich verheugen. Lieve kinderen, wees ook schittering, schoonheid, vreugde en vrede en vooral gebed voor allen die ver van mijn liefde en van de liefde van mijn Zoon Jezus verwijderd zijn. Mijn lieve kinderen, getuig van je geloof en gebed in vreugde, in de vreugde van het geloof dat in je hart is, en bid voor de vrede die een kostbaar geschenk van God is. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

"Lieve kinderen, jullie zijn zich niet bewust van de genaden die je beleeft in deze tijd waarin de Allerhoogste je tekenen geeft om je open te stellen en te bekeren. Keer terug naar God en naar het gebed, en moge het gebed beginnen heersen in jullie harten, gezinnen en gemeenschappen, zodat de Heilige Geest jullie kan leiden en inspireren om elke dag meer open te staan voor Gods wil en voor Zijn plan met ieder van jullie. Ik ben bij jullie en met de heiligen en de engelen spreek ik voor jullie ten beste.  Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

"Lieve kinderen, bid voor mijn intenties want Satan wilt mijn plan dat Ik hier heb vernietigen en jouw vrede stelen. Daarom, kindertjes, bid, bid, bid dat God door ieder van jullie kan werken. Moge jouw hart openstaan voor Gods wil. Ik hou van jullie en zegen jullie met mijn Moederlijke zegen. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

"Lieve kinderen, de Allerhoogste schenkt Mij de genade dat Ik nog steeds bij jullie kan zijn en door gebed jullie kan leiden op de weg van vrede. Je hart en ziel dorst naar vrede en liefde, naar God en Zijn vreugde. Daarom, kindertjes, bid, bid, bid en in het gebed zal je de wijsheid van het leven ontdekken. Ik zegen jullie allen en spreek voor ieder van jullie ten beste bij mijn Zoon Jezus. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish