Zienster Marija PavlovicMaria

Boodschappen op de 25ste van de maand

door Onze-Lieve-Vrouw gegeven

aan Marija Pavlovic-Lunetti

"Lieve kinderen, ook vandaag draag Ik mijn Zoon Jezus in mijn armen naar jullie en Ik vraag Hem vrede voor jullie en vrede onder jullie. Bid en aanbid mijn Zoon opdat zijn vrede en vreugde mag binnentreden in jullie harten. Ik bid voor jullie, dat jullie nog meer openstaan voor het gebed. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

"Lieve kinderen, op bijzondere wijze roep Ik jullie vandaag op te bidden. Bid, kindertjes, opdat jullie kunnen begrijpen wie jullie zijn en waarheen jullie moeten gaan. Wees dragers van het goede nieuws en mensen van hoop. Wees liefde voor wie zonder liefde is.

Kindertjes, jullie zullen slechts alles zijn en alles bereiken indien jullie bidden en openstaan voor de wil van God, God die jullie verlangt te leiden op de weg naar het eeuwige leven. Ik ben met jullie en spreek dag na dag voor jullie ten beste bij mijn Zoon Jezus. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

"Lieve kinderen, bid in deze tijd van genade en vraag de voorspraak van alle Heiligen, die reeds in het Licht zijn. Mogen zij van dag tot dag een voorbeeld en aanmoediging zijn voor jou, op je weg naar bekering. Mijn lieve kinderen, wees je ervan bewust dat het leven kort en vergankelijk is. Daarom, verlang naar de eeuwigheid en blijf je hart voorbereiden in gebed. Ik ben met jullie en spreek voor ieder van jullie ten beste bij mijn Zoon, in het bijzonder voor diegenen die hun leven aan Mij en aan mijn Zoon toegewijd hebben. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

"Lieve kinderen, ook vandaag roep ik jullie op dat jullie mogen zijn als de sterren die met hun schittering licht en schoonheid aan de anderen geven, opdat ze zich verheugen. Lieve kinderen, wees ook schittering, schoonheid, vreugde en vrede en vooral gebed voor allen die ver van mijn liefde en van de liefde van mijn Zoon Jezus verwijderd zijn. Mijn lieve kinderen, getuig van je geloof en gebed in vreugde, in de vreugde van het geloof dat in je hart is, en bid voor de vrede die een kostbaar geschenk van God is. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

"Lieve kinderen, jullie zijn zich niet bewust van de genaden die je beleeft in deze tijd waarin de Allerhoogste je tekenen geeft om je open te stellen en te bekeren. Keer terug naar God en naar het gebed, en moge het gebed beginnen heersen in jullie harten, gezinnen en gemeenschappen, zodat de Heilige Geest jullie kan leiden en inspireren om elke dag meer open te staan voor Gods wil en voor Zijn plan met ieder van jullie. Ik ben bij jullie en met de heiligen en de engelen spreek ik voor jullie ten beste.  Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

"Lieve kinderen, bid voor mijn intenties want Satan wilt mijn plan dat Ik hier heb vernietigen en jouw vrede stelen. Daarom, kindertjes, bid, bid, bid dat God door ieder van jullie kan werken. Moge jouw hart openstaan voor Gods wil. Ik hou van jullie en zegen jullie met mijn Moederlijke zegen. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

"Lieve kinderen, de Allerhoogste schenkt Mij de genade dat Ik nog steeds bij jullie kan zijn en door gebed jullie kan leiden op de weg van vrede. Je hart en ziel dorst naar vrede en liefde, naar God en Zijn vreugde. Daarom, kindertjes, bid, bid, bid en in het gebed zal je de wijsheid van het leven ontdekken. Ik zegen jullie allen en spreek voor ieder van jullie ten beste bij mijn Zoon Jezus. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

"Lieve kinderen, bid en wees je ervan bewust dat je zonder God stof bent. Daarom, keer je gedachten en hart naar God en naar het gebed. Vertrouw op zijn liefde. In Gods geest, kindertjes, zijn jullie allemaal geroepen om getuigen te zijn. Jullie zijn waardevol en Ik roep jullie, kindertjes, op tot heiligheid, tot eeuwig leven. Daarom, wees je ervan bewust dat dit leven voorbij gaat. Ik houd van jullie en roep je op tot een nieuw leven van bekering.  Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

"Lieve kinderen, open je hart voor de genade die God je geeft door mij, zoals een bloem die zich opent voor de warme zonnestralen. Wees het gebed en de liefde voor allen die ver van God en zijn liefde zijn. Ik ben bij je en spreek voor ieder van jullie ten beste bij mijn Zoon Jezus, en Ik bemin je met een onmetelijke liefde.  Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

"Lieve kinderen, Ik roep jullie opnieuw op: begin de strijd tegen de zonde als in de eerste dagen, ga te biechten en kies voor heiligheid. De liefde van God zal door jou beginnen stromen in de wereld, vrede zal gaan heersen in je hart en Gods zegen zal je vervullen. Ik ben met jullie en spreek voor ieder van jullie ten beste bij mijn Zoon Jezus.  Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

"Lieve kinderen, jullie zien, horen en voelen dat er in het hart van veel mensen geen plaats is voor God. Ze willen Hem niet omdat ze ver verwijderd zijn van het gebed en geen vrede kennen. Jullie, kindertjes, bid en leef naar Gods geboden. Wees het gebed, jullie die vanaf het begin "JA" gezegd hebben op mijn oproep. Getuig van God en mijn aanwezigheid en vergeet niet, kleine kinderen: Ik ben bij je en Ik heb je lief. Van dag tot dag bied Ik jullie aan bij mijn Zoon Jezus.  Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

"Lieve kinderen, bid, bid, bid dat de schittering van uw gebed een invloed mag hebben op wie u ontmoet. Zet de Heilige Schrift op een zichtbare plaats in uw gezin en lees, zodat woorden van vrede in uw hart beginnen stromen. Ik bid met u en voor u, kleine kinderen, dat u van dag tot dag nog meer ontvankelijk wordt voor Gods wil.  Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish