Zienster Marija PavlovicMaria

Boodschappen op de 25ste van de maand

door Onze-Lieve-Vrouw gegeven

aan Marija Pavlovic-Lunetti

"Lieve kinderen, in deze tijd van genade roep Ik jullie allen op tot bekering. Lieve kinderen, jullie hebben weinig liefde en bidden nog minder. Jullie zijn verloren en weten niet wat jullie doel is. Neem het Kruis, kijk naar Jezus en volg Hem. Hij geeft zichzelf aan jullie tot in de dood op het Kruis, omdat Hij van jullie houdt. Lieve kinderen, Ik roep jullie op: keer terug naar het gebed met het hart zodat jullie in het gebed hoop en de zin van jullie bestaan vinden. Ik ben met jullie en bid voor jullie. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

"Lieve kinderen, ook vandaag roep Ik jullie op om te bidden. Zonder gebed kan je niet leven, want het gebed is een keten die jullie dichter bij God brengt. Daarom, lieve kinderen, keer met een nederig hart terug naar God en zijn Geboden zodat jullie met heel het hart kunnen zeggen: zoals het in de Hemel is, zo moet het ook op aarde zijn. Jullie, lieve kinderen, zijn vrij om in vrijheid te kiezen voor God of tegen Hem. Ziet hoe Satan jullie in zonde en slavernij wil trekken. Daarom, lieve kinderen, keer terug naar mijn hart zodat Ik jullie kan leiden naar mijn Zoon Jezus die de Weg, de Waarheid en het Leven is. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

"Lieve kinderen, ook vandaag breng Ik jullie mijn Zoon Jezus en vanuit deze omhelzing geef Ik jullie Zijn vrede en het verlangen naar de Hemel. Ik bid met jullie voor de vrede en Ik roep jullie op om vrede te zijn. Ik zegen ieder van jullie met mijn Moederlijke zegen van vrede. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

"Lieve kinderen, ook vandaag roep Ik jullie allen op: bid voor mijn intenties. De vrede is in gevaar, daarom lieve kinderen, bid en wees dragers van vrede in deze rusteloze wereld waar Satan op elke mogelijke manier aanvalt en verleidt. Lieve kinderen, wees vastberaden in het gebed en moedig in het geloof. Ik ben bij jullie en spreek voor jullie allen ten beste bij mijn Zoon Jezus. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

"Lieve kinderen, ook vandaag gaat mijn gebed uit naar ieder van jullie, vooral voor wie hard van hart geworden is voor mijn oproep. Jullie leven in de dagen van genade en zijn zich niet bewust van de gaven die God jullie schenkt door mijn aanwezigheid. Lieve kinderen, kies ook vandaag voor heiligheid en neem een voorbeeld aan de heiligen van deze tijd en jullie zullen zien dat heiligheid een realiteit wordt voor ieder van jullie. Verheug jullie in de liefde, lieve kinderen, in de ogen van God zijn jullie uniek en onvervangbaar, want jullie zijn de vreugde van God in deze wereld. Getuig van vrede, gebed en liefde. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

"Lieve kinderen, ook vandaag bid Ik tot de Heilige Geest om jullie harten te vullen met een sterk geloof. Bid en het geloof zal je hart vervullen met liefde en vreugde en je zal een teken zijn voor wie ver van God verwijderd is. Mijn lieve kinderen, moedig elkaar aan om met het hart te bidden zodat het gebed jullie leven kan vervullen, en jullie, mijn lieve kinderen, zullen elke dag bovenal getuigen dat jullie God in de aanbidding, en jullie naaste in nood, dienen. Ik ben met jullie en spreek voor ieder van jullie ten beste. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

"Lieve kinderen, ook vandaag roep Ik jullie op om gebed te zijn. Moge het gebed voor jullie vleugels zijn om God te ontmoeten. De wereld verkeert in een moment van beproeving omdat zij God vergeten en verlaten heeft. Daarom, lieve kinderen, weest gij degenen die God zoeken en beminnen boven alles. Ik ben met jullie en Ik leid jullie naar mijn Zoon, maar jullie moeten jullie 'ja' geven in de vrijheid als kinderen van God. Ik spreek voor jullie ten beste en Ik houd van jullie, lieve kinderen, met een eindeloze liefde. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

"Lieve kinderen, ook vandaag ben Ik vol vreugde bij jullie en nodig Ik jullie allen uit, mijn lieve kinderen, bid, bid, bid opdat jullie de liefde zouden begrijpen die Ik voor jullie voel. Mijn liefde is sterker dan het kwaad, mijn lieve kinderen, kom daarom dichter bij God zodat je mijn vreugde in God kan voelen. Zonder God, mijn lieve kinderen, hebben jullie geen toekomst, hebben jullie geen hoop, geen verlossing, daarom, laat het kwade en kies het goede. Ik ben bij jullie en met jullie spreek Ik bij God ten beste voor al jullie nodenDank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

"Lieve kinderen, ook vandaag geeft de Allerhoogste Mij de genade om jullie te kunnen beminnen en jullie op te roepen tot bekering. Mijn lieve kinderen, moge God jullie morgen zijn. Niet de oorlog en de onvrede, niet de treurnis, maar de vreugde en de vrede zal in het hart van alle mensen gaan heersen, maar zonder God zullen jullie nooit vrede vinden. Daarom, mijn lieve kinderen, keer terug naar God en het gebed zodat jullie hart van vreugde gaat zingen. Ik ben bij jullie en Ik bemin jullie met een onmetelijke liefde. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

"Lieve kinderen, ook vandaag ben Ik bij jullie en met vreugde roep Ik jullie allen op: bid en geloof in de kracht van het gebed. Open je hart, kindertjes, zodat God jullie mag vervullen met Zijn liefde en jullie vreugde zullen zijn voor anderen. Jullie getuigenis zal krachtig zijn en alles wat jullie doen zal doorweven zijn van Gods tederheid. Ik ben bij jullie en Ik bid voor jullie en voor jullie bekering tot jullie God de eerste plaats gevenDank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

"Lieve kinderen, Ik ben ook vandaag bij jullie om jullie te leiden naar de redding. Jullie ziel is rusteloos omdat je geest zwak is en moe van alle wereldse zaken. Jullie, kindertjes, bid tot de Heilige Geest dat Hij jullie zou veranderen en vullen met Zijn kracht van geloof en hoop, zodat jullie sterk staan in deze strijd tegen het kwade. Ik ben bij jullie en spreek voor jullie ten beste bij mijn Zoon Jezus. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

"Lieve kinderen, ook vandaag staat de Allerhoogste Mij toe om bij jullie te zijn en jullie te leiden op de weg van bekering. Vele harten hebben zich afgesloten voor de genade en werden doof voor mijn oproep. Jullie, kindertjes, bid en vecht tegen de bekoring en alle kwade plannen die de duivel jullie voorschotelt door het modernisme. Wees sterk in het gebed en met het kruis in de hand, bid dat het kwade jullie niet gebruikt en niet in jullie overwint. Ik ben met jullie en bid voor jullie. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish