Zienster Marija PavlovicMaria

Boodschappen op de 25ste van de maand

door Onze-Lieve-Vrouw gegeven

aan Marija Pavlovic-Lunetti

"Lieve kinderen, ook vandaag breng ik u mijn zegen.  Ik zegen u allen en nodig u uit te groeien op de weg die God voor uw heil door mij begonnen is.  Bidt, vast en leg vreugdevol getuigenis af van uw geloof, kindertjes.  Moge uw hart steeds vervuld zijn van gebed.  Dank dat gij aan mijn oproep gehoor gegeven hebt."

"Lieve kinderen, in deze tijd van genade nodig ik u allen uit om het gebed in het gezin te vernieuwen.  Bereid u vreugdevol voor op de komst van Jezus.  Kindertjes, moge uw hart zuiver zijn en welgevallig, zodat liefde en warmte mag vloeien van u naar elk hart dat ver van Zijn liefde verwijderd is.  Kindertjes, wees mijn uitgestoken handen, handen van liefde voor al wie zich verloren voelt, zonder geloof en zonder hoop.  Dank dat gij aan mijn oproep gehoor gegeven hebt."

"Lieve kinderen, op deze vreugevolle dag breng ik jullie allen voor mijn Zoon, de Koning van de Vrede, dat Hij jullie zijn vrede en zegen moge schenken.  Kindertjes, deel die vrede en zegen liefdevol met anderen.  Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven."

"Lieve kinderen, moge deze tijd een tijd van persoonlijk gebed zijn voor jullie, zodat het zaad van het geloof mag groeien in jullie harten; en moge het uitgroeien tot een vreugdevol getuigenis voor anderen.  Ik ben bij jullie en Ik verlang jullie allen te inspireren: groei en verheug u in de Heer die u geschapen heeft.  Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven."

 

"Lieve kinderen, in deze tijd van genade waarin ook de natuur zich voorbereidt om de mooiste kleuren van het jaar te geven, roep ik jullie op, mijn lieve kinderen, om jullie harten voor God de Schepper te openen, opdat Hij jullie omvormt en boetseert naar Zijn eigen beeld, zodat al het goede dat in jullie harten ingeslapen is, tot nieuw leven en een vurig verlangen naar de eeuwigheid kan ontwaken.  Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven."

"Lieve kinderen, ook vandaag wens ik u allen op te roepen om sterk te zijn in het gebed en in momenten van bekoring.  Beleef uw christelijke roeping in vreugde en nederigheid en leg getuigenis af voor iedereen.  Ik ben bij u en breng u allen voor mijn Zoon Jezus.  Hij zal uw kracht en toeverlaat zijn.  Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

"Lieve kinderen, in deze tijd waarin u op bijzondere wijze bidt en mijn voorspraak zoekt, roep ik u op, kindertjes, te bidden dat ik u door uw gebed kan helpen om zoveel mogelijk harten te openen voor mijn Boodschappen.  Bid voor mijn intenties.  Ik ben bij u en spreek voor elk van u ten beste bij mijn Zoon.  Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

"Lieve kinderen, God gaf u de genade om al het goede in u en rondom u te beleven en te beschermen, en om anderen te inspireren om beter en heiliger te zijn.  Maar ook Satan slaapt niet en door het modernisme verstrooit hij u en leidt u op zijn weg.  Daarom, kleine kinderen, in de liefde voor mijn Onbevlekt Hart, bemin God bovenal en volg zijn Geboden.  Op die manier krijgt uw leven zin en zal er Vrede heersen op aarde.  Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

"Lieve kinderen, vreugdevol roep ik allen op om mijn boodschappen met vreugde te beleven.  Alleen zo, kleine kinderen, zal u dichter bij mijn Zoon kunnen komen.  Ik verlang ernaar om u allen enkel bij Hem te brengen, en in Hem zal u de ware vrede en vreugde van uw hart vinden.  Ik zegen u allen en heb u lief met een onmetelijke liefde.  Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

"Lieve kinderen, opnieuw roep ik jullie op om mij met vreugde te volgen.  Ik wens jullie allen naar mijn Zoon en jullie Verlosser leiden.  Jullie zijn je er niet van bewust dat jullie zonder Hem geen vreugde en vrede hebben, noch toekomst noch eeuwig leven.  Daarom, mijn lieve kinderen, doe uw voordeel met deze tijd van blijmoedig gebed en overgave.  Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

"Lieve kinderen, ook vandaag wil ik u met veel vreugde opnieuw oproepen: bid, bid, bid.  Moge deze tijd voor u een tijd van persoonlijk gebed zijn.  Doorheen de dag, zoek uzelf een plekje waar je vreugdevol en ingetogen kunt bidden.  Ik hou van u en zegen u allen.  Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

"Lieve kinderen, vandaag ben ik met u en zegen u met mijn moederlijke zegen van vrede, en ik vraag u met aandrang om uw geloofsleven meer te beleven, omdat u nog steeds zwak- en niet nederig bent.  Ik vraag u met aandrang, kleine kinderen, om minder te praten en meer te werken aan uw persoonlijke bekering zodat uw getuigenis vrucht kan dragen.  En moge uw leven een ononderbroken gebed zijn.  Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish