Zienster Marija PavlovicMaria

Boodschappen op de 25ste van de maand

door Onze-Lieve-Vrouw gegeven

aan Marija Pavlovic-Lunetti

"Lieve kinderen, ook vandaag nodig ik u uit te bidden.  Moge het gebed voor u als een zaadje zijn dat u in mijn hart legt en dat Ik voor u aan mijn Zoon Jezus zal geven, voor de redding van uw zielen.  Kindertjes, Ik verlang dat elk van u verliefd wordt op het eeuwige leven dat uw toekomst is, en dat alle wereldse zaken u helpen om dichter te komen bij de Schepper Gods.  Ik ben reeds zo lang bij u omdat ge op de verkeerde weg zijt.  Alleen met mijn hulp, kindertjes, zult ge uw ogen openen.  Velen onder u begrijpen, door mijn boodschappen te beleven, dat ze op de weg van heiligheid zijn, die leidt naar de eeuwigheid.  Dank dat gij aan mijn oproep gehoor gegeven hebt."

 

"Lieve kinderen, in deze tijd van ontzegging, gebed en boete, nodig ik u opnieuw uit: ga je zonden belijden opdat de genade jullie harten kan openen, en sta toe dat ze jullie verandert.  Bekeer je, kindertjes, stel je open voor God en Zijn plan met ieder van jullie.  Dank dat gij aan mijn oproep gehoor gegeven hebt."

"Lieve kinderen, in deze lentetijd waarin alles ontwaakt uit de winterslaap moeten ook jullie zielen ontwaken door het gebed, opdat ze gereed zouden zijn om het licht van de Verrezen Jezus te ontvangen. Kindertjes, moge Hij jullie dichter tot Zijn Hart brengen zodat jullie zich open zouden stellen voor het eeuwig Leven. Ik bid voor jullie en spreek ten beste bij de Allerhoogste voor jullie oprechte bekering.  Dank dat gij aan mijn oproep gehoor gegeven hebt."

"Lieve kinderen, vandaag roep ik u allen op om te bidden voor de vrede en om ervan te getuigen in uw families zodat de vrede de hoogste schat mag worden op deze vredeloze aarde. Ik ben uw Koningin van de Vrede en uw moeder. Ik verlang u te leiden op de weg naar de vrede, die enkel van God komt. Daarom, bid, bid, bid.  Dank dat gij aan mijn oproep gehoor gegeven hebt."

"Lieve kinderen, in deze tijd roep ik u allen op te bidden voor de komst van de heilige Geest over elk gedoopt schepsel, zodat de heilige Geest u mag vernieuwen en leiden op de weg van het geloofsgetuigenis – u en al wie ver van God en van Zijn liefde is. Ik ben bij u en spreek voor u ten beste bij de Allerhoogste  Dank dat gij aan mijn oproep gehoor gegeven hebt."

"Lieve kinderen, verheug u met mij, bekeer u vol vreugde en dank God voor de gave van mijn aanwezigheid onder u.  Bid dat God in uw harten, in het middelpunt van uw leven mag staan.  En getuig met uw leven, kindertjes, zodat elk schepsel Gods liefde kan voelen.  Wees mijn uitgestoken handen voor elk schepsel, zodat het deze dichter kan brengen tot de God van liefde.  Ik zegen u met mijn moederlijke zegen.  Dank dat gij aan mijn oproep gehoor gegeven hebt."

"Lieve kinderen, vandaag roep ik jullie opnieuw tot bekering op.  Kindertjes, jullie zijn niet heilig genoeg en jullie stralen de heiligheid niet naar anderen uit.  Daarom bid, bid, bid en werk aan je persoonlijke bekering, opdat jullie een teken van Gods liefde voor de anderen mogen zijn.  Ik ben met jullie en leid jullie naar de eeuwigheid waarnaar ieder hart moet verlangen.  Dank dat gij aan mijn oproep gehoor gegeven hebt."

"Lieve kinderen, werk met vreugde en volharding aan uw bekering.  Draag al uw vreugden en zorgen op aan mijn Onbevlekt Hart zodat ik u allen kan leiden naar mijn veelgeliefde Zoon, zodat u vreugde mag vinden in Zijn Hart.  Ik ben bij u om u te onderrichten en naar de eeuwigheid te leiden.  Dank dat gij aan mijn oproep gehoor gegeven hebt."

"Lieve kinderen, ook vandaag breng ik u mijn zegen.  Ik zegen u allen en nodig u uit te groeien op de weg die God voor uw heil door mij begonnen is.  Bidt, vast en leg vreugdevol getuigenis af van uw geloof, kindertjes.  Moge uw hart steeds vervuld zijn van gebed.  Dank dat gij aan mijn oproep gehoor gegeven hebt."

"Lieve kinderen, in deze tijd van genade nodig ik u allen uit om het gebed in het gezin te vernieuwen.  Bereid u vreugdevol voor op de komst van Jezus.  Kindertjes, moge uw hart zuiver zijn en welgevallig, zodat liefde en warmte mag vloeien van u naar elk hart dat ver van Zijn liefde verwijderd is.  Kindertjes, wees mijn uitgestoken handen, handen van liefde voor al wie zich verloren voelt, zonder geloof en zonder hoop.  Dank dat gij aan mijn oproep gehoor gegeven hebt."

"Lieve kinderen, op deze vreugevolle dag breng ik jullie allen voor mijn Zoon, de Koning van de Vrede, dat Hij jullie zijn vrede en zegen moge schenken.  Kindertjes, deel die vrede en zegen liefdevol met anderen.  Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven."

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish