Zienster Marija PavlovicMaria

Boodschappen op de 25ste van de maand

door Onze-Lieve-Vrouw gegeven

aan Marija Pavlovic-Lunetti

"Lieve kinderen, op bijzondere wijze roep ik u allen op te bidden voor mijn intenties zodat u, door uw gebed, Satans plan met de wereld zou stoppen, een wereld die met de dag verder van God verwijderd is, die zichzelf in de plaats van God stelt en en die alles vernietigt wat mooi en goed is in de ziel van ieder van u.  Daarom, lieve kinderen, neem de wapens op van gebed en vasten zodat u zich bewust kunt zijn hoeveel God van u houdt en Gods wil kunt uitvoeren.  Dank dat gij aan mijn oproep gehoor gegeven hebt."

"Lieve kinderen, ook vandaag, in deze tijd van genade, nodig ik u uit te bidden, opdat de kleine Jezus zou geboren worden in uw hart.  Moge Hij, die de Vrede zelf is, door u de vrede geven aan de ganse wereld.  Daarom, kindertjes, bidt zonder ophouden voor deze rusteloze wereld zonder hoop, om voor iedereen getuigen te worden van de vrede.  Moge de hoop in uw harten beginnen stromen als een rivier van genade.  Dank dat gij aan mijn oproep gehoor gegeven hebt."

"Lieve kinderen, jullie rennen, werken, vergaderen,… maar zonder zegen.  Jullie bidden niet!  Vandaag roep ik u op om stil te staan bij de kribbe en je te bezinnen over Jezus, Die ik u ook vandaag weer geef om u te zegenen en u te helpen begrijpen dat je zonder Hem geen toekomst hebt.  Daarom, mijn lieve kindertjes, leg uw leven in de handen van Jezus, zodat Hij u kan leiden en kan beschermen tegen elk kwaad.  Dank dat gij aan mijn oproep gehoor gegeven hebt."

"Lieve kinderen, ook vandaag nodig ik u uit te bidden.  Moge het gebed voor u als een zaadje zijn dat u in mijn hart legt en dat Ik voor u aan mijn Zoon Jezus zal geven, voor de redding van uw zielen.  Kindertjes, Ik verlang dat elk van u verliefd wordt op het eeuwige leven dat uw toekomst is, en dat alle wereldse zaken u helpen om dichter te komen bij de Schepper Gods.  Ik ben reeds zo lang bij u omdat ge op de verkeerde weg zijt.  Alleen met mijn hulp, kindertjes, zult ge uw ogen openen.  Velen onder u begrijpen, door mijn boodschappen te beleven, dat ze op de weg van heiligheid zijn, die leidt naar de eeuwigheid.  Dank dat gij aan mijn oproep gehoor gegeven hebt."

 

"Lieve kinderen, in deze tijd van ontzegging, gebed en boete, nodig ik u opnieuw uit: ga je zonden belijden opdat de genade jullie harten kan openen, en sta toe dat ze jullie verandert.  Bekeer je, kindertjes, stel je open voor God en Zijn plan met ieder van jullie.  Dank dat gij aan mijn oproep gehoor gegeven hebt."

"Lieve kinderen, in deze lentetijd waarin alles ontwaakt uit de winterslaap moeten ook jullie zielen ontwaken door het gebed, opdat ze gereed zouden zijn om het licht van de Verrezen Jezus te ontvangen. Kindertjes, moge Hij jullie dichter tot Zijn Hart brengen zodat jullie zich open zouden stellen voor het eeuwig Leven. Ik bid voor jullie en spreek ten beste bij de Allerhoogste voor jullie oprechte bekering.  Dank dat gij aan mijn oproep gehoor gegeven hebt."

"Lieve kinderen, vandaag roep ik u allen op om te bidden voor de vrede en om ervan te getuigen in uw families zodat de vrede de hoogste schat mag worden op deze vredeloze aarde. Ik ben uw Koningin van de Vrede en uw moeder. Ik verlang u te leiden op de weg naar de vrede, die enkel van God komt. Daarom, bid, bid, bid.  Dank dat gij aan mijn oproep gehoor gegeven hebt."

"Lieve kinderen, in deze tijd roep ik u allen op te bidden voor de komst van de heilige Geest over elk gedoopt schepsel, zodat de heilige Geest u mag vernieuwen en leiden op de weg van het geloofsgetuigenis – u en al wie ver van God en van Zijn liefde is. Ik ben bij u en spreek voor u ten beste bij de Allerhoogste  Dank dat gij aan mijn oproep gehoor gegeven hebt."

"Lieve kinderen, verheug u met mij, bekeer u vol vreugde en dank God voor de gave van mijn aanwezigheid onder u.  Bid dat God in uw harten, in het middelpunt van uw leven mag staan.  En getuig met uw leven, kindertjes, zodat elk schepsel Gods liefde kan voelen.  Wees mijn uitgestoken handen voor elk schepsel, zodat het deze dichter kan brengen tot de God van liefde.  Ik zegen u met mijn moederlijke zegen.  Dank dat gij aan mijn oproep gehoor gegeven hebt."

"Lieve kinderen, vandaag roep ik jullie opnieuw tot bekering op.  Kindertjes, jullie zijn niet heilig genoeg en jullie stralen de heiligheid niet naar anderen uit.  Daarom bid, bid, bid en werk aan je persoonlijke bekering, opdat jullie een teken van Gods liefde voor de anderen mogen zijn.  Ik ben met jullie en leid jullie naar de eeuwigheid waarnaar ieder hart moet verlangen.  Dank dat gij aan mijn oproep gehoor gegeven hebt."

"Lieve kinderen, werk met vreugde en volharding aan uw bekering.  Draag al uw vreugden en zorgen op aan mijn Onbevlekt Hart zodat ik u allen kan leiden naar mijn veelgeliefde Zoon, zodat u vreugde mag vinden in Zijn Hart.  Ik ben bij u om u te onderrichten en naar de eeuwigheid te leiden.  Dank dat gij aan mijn oproep gehoor gegeven hebt."

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish