Jakov Colo ontving zijn jaarlijkse Verschijning van de GospaJakov Colo ontving vandaag zijn jaarlijkse Verschijning van de Gospa. Bij zijn laatste dagelijkse Verschijning op 12 september 1998 beloofde Maria voortaan jaarlijks aan Jakov te verschijnen op Kerstmis. Zo ook dit jaar. De Verschijning begon om 14u08 en duurde 10 minuten.

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende Boodschap:

"Lieve kinderen, al die jaren dat God Mij toelaat bij jullie te zijn, zijn een teken van de immense liefde van God voor ieder van jullie en een teken hoeveel God van jullie houdt. Lieve kinderen, zoveel genade heeft de Almachtige jullie reeds gegeven en zoveel genade wenst Hij jullie nog te schenken. Maar, mijn kinderen, jullie hart is gesloten. Jullie leven in angst en jullie laten niet toe dat de liefde van Jezus en Zijn vrede bezit zouden nemen van jullie hart en gaat heersen in jullie leven.

Leven zonder God is leven in duisternis zonder ooit de liefde van de Vader en Zijn zorg voor ieder van jullie te kennen. Daarom, mijn kinderen, bid speciaal vandaag tot Jezus dat jullie leven vanaf vandaag een nieuwe geboorte in God mag ervaren waardoor julllie leven een licht wordt dat jullie uitstralen. Op die manier worden jullie, voor ieder die leeft in duisternis, getuige van de aanwezigheid van God in deze wereld.

Kindertjes, Ik houd van jullie en Ik spreek iedere dag voor jullie ten beste bij de Allerhoogste. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."