Update: Filmpje en fotoreportage van de Verschijning toegevoegd

Onze-Lieve-Vrouw verscheen vandaag aan Mirjana bij het Blauwe Kruis en gaf een boodschap die naar gewoonte gericht is naar diegenen die de liefde van God nog niet kennen:

"Lieve kinderen, als u maar uw hart voor mij zou openen in volledig vertrouwen, dan zou u alles begrijpen.  U zou begrijpen met hoeveel liefde Ik u oproep, met hoeveel liefde Ik u verlang te bekeren, u gelukkig te maken.  Met hoeveel liefde Ik verlang om van u volgers van mijn Zoon te maken, en u vrede te schenken in de volheid van mijn Zoon.  U zou de onmetelijke grootheid van mijn Moederlijke liefde begrijpen.

Daarom, mijn kinderen, bid want door het gebed groeit uw geloof en wordt liefde geboren.  De liefde waardoor zelfs het Kruis niet ondraaglijk is, want u draagt het niet alleen.  In de eenheid met mijn Zoon verheerlijkt u de Hemelse Vader.  Bid, bid voor de gave van de liefde, want de liefde is de enige waarheid: zij vergeeft alles, zij dient allen en zij herkent een broeder in elk ander.

Mijn kinderen, mijn apostelen, groot is het vertrouwen dat de Hemelse Vader u geschonken heeft door Mij, zijn Dienstmaagd, om diegenen te helpen die Hem niet kennen, dat zij zich verzoenen met Hem en Hem volgen.  Het is om die reden dat ik u de liefde leer.  Want alleen wanneer u de liefde bezit, bent u in staat Hem gehoor te geven.

Ik roep u opnieuw op om uw herders te beminnen en te bidden dat, in deze moeilijke tijd, de naam van mijn Zoon verheerlijkt mag worden onder hun leiderschap,  Dank u wel."

(Bedevaart.net live vanop het Jongerenfestival in Medjugorje.)