Onze-Lieve-Vrouw verscheen vandaag aan Mirjana bij het Blauwe Kruis en gaf een boodschap die naar gewoonte gericht is naar diegenen die de liefde van God nog niet kennen:

"Lieve kinderen, met Moederlijke liefde smeek Ik u, schenk mij uw hart, zodat Ik het kan aanbieden bij mijn Zoon en u kan bevrijden - bevrijden van elk verslavend kwaad dat u des te meer verwijdert van het enige Goede, mijn Zoon, en van alles dat u op het slechte pad brengt en u de vrede ontneemt.

Ik wil u leiden naar de vrijheid van de belofte van mijn Zoon, want Ik verlang dat Gods wil hier volkomen vervuld mag worden en dat door verzoening met de Hemelse Vader, door vasten en gebed, apostelen van Gods liefde mogen geboren worden - apostelen die vrij en liefdevol de liefde van God verspreiden bij al mijn kinderen - apostelen die de liefde van het vertrouwen in de Hemelse Vader verspreiden en die de de poorten van de Hemel blijven openen.

Lieve kinderen, vergroot de vreugde van de liefde en steun voor uw herders, net zoals mijn Zoon hen gevraagd heeft dit te doen voor u.  Dank u wel."