Update: Filmpje van de Verschijning toegevoegd én foto's toevoegd onderaan dit bericht.

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

"Lieve kinderen, in deze woelige tijden roep ik u opnieuw op om naar mijn Zoon te gaan en Hem te volgen.  Ik ken de pijn, het lijden en de moeilijkheden, maar in mijn Zoon zal u rust vinden, in Hem zal u vrede en redding vinden.  Mijn kinderen, vergeet niet dat mijn Zoon u verlost heeft door zijn Kruis waardoor u opnieuw kinderen van God kon worden en de Hemelse Vader opnieuw 'Vader' kunt noemen.

Om de Vader waardig te zijn, bemin en schenk vergiffenis, want de Vader is liefde en vergeving.  Bid en vast, want dat is de weg naar uw verlossing, de wijze waarop u de Hemelse Vader leert kennen en zich bewust wordt van Hem.  Wanneer u zich bewust wordt van de Vader zal u begrijpen dat Hij alles is wat u nodig heeft.

Ik verlang als Moeder mijn kinderen te zien als een gemeenschap van één volk dat naar het Woord van God luistert en het in praktijk brengt (*). 

Daarom, mijn kinderen, ga naar mijn Zoon.  Wordt één met Hem.  Wees kinderen van God.  Bemin uw herders zoals mijn Zoon van hen hield toen Hij hen riep om u te dienen.  Dank u wel."

(*) = Onze-Lieve-Vrouw sprak deze woorden resoluut en met klem uit.

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish