Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

"Lieve kinderen, met Moederlijke liefde smeek Ik julllie: heb elkaar lief. Moge er in jullie harten, zoals mijn Zoon al vanaf het begin verlangt, liefde zijn voor de Hemelse Vader en voor jullie naaste in de eerste plaats - boven al het overige in deze wereld. Mijn lieve kinderen, herkennen jullie de tekenen van deze tijd niet? Zien jullie niet dat alles rondom jullie, alles wat gebeurt, gebeurt omdat er geen liefde is? Weet dat de redding ligt in de echte waarden. Aanvaard de macht van de Hemelse Vader, houd van Hem en eer Hem. Wandel in de voetsporen van mijn Zoon.

Jullie, mijn kinderen, mijn lieve apostelen, jullie komen altijd weer samen rondom Mij, omdat jullie dorst hebben. Jullie dorsten naar vrede, liefde en geluk. Drink uit mijn handen. Mijn handen bieden jullie mijn Zoon aan, die bron is van helder water. Hij zal jullie geloof terug tot leven wekken en jullie harten zuiveren, want mijn Zoon houdt van zuivere harten en zuivere harten houden van mijn Zoon. Alleen zuivere harten zijn nederig en hebben een sterk geloof. Ik vraag jullie om een dergelijk hart, mijn kinderen.

Mijn Zoon zegde mij dat Ik de moeder ben van de hele wereld. Ik vraag diegenen onder jullie die Mij zo aanvaarden om Mij te helpen, met je leven, gebed en offer, zodat alle kinderen Mij als moeder zouden kunnen aannemen - zodat Ik hen kan leiden tot de bron van helder water. Dank jullie wel.

Mijn lieve kinderen, wanneer jullie herders jullie het Lichaam van mijn Zoon aanbieden met hun gewijde handen, dank dan in jullie hart steeds mijn Zoon voor het Offer en voor de herders die Hij u altijd weer geeft."

Onze-Lieve-Vrouw zegende alle aanwezigen en alle daartoe meegebrachte religieuze voorwerpen.

Filmpje van de Verschijning:

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish