Update: Filmpje van de Verschijning toegevoegd.

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

"Lieve kinderen, Ik ben met u en Ik geef niet op.  Ik verlang dat u mijn Zoon zou leren kennen.  Ik verlang voor mijn kinderen dat ze bij me zouden zijn in het Eeuwige Leven.  Ik verlang dat u de vreugde van de vrede zou voelen en de Eeuwige Redding zou kennen.  Ik bid dat u de menselijke zwakheden zou kunnen overwinnen.  Ik smeek mijn Zoon dat Hij u een zuiver hart geeft.

Mijn lieve kinderen, alleen een zuiver hart weet hoe een kruis te dragen en hoe offers te brengen voor alle zondaars die de hemelse Vader aanvallen en die -ook vandaag nog- hem bestrijden, hoewel ze hem niet kennen.  Ik bid dat u het licht van het ware geloof zou leren kennen, dat enkel door het gebed met een zuiver hart ontdekt kan worden.  Vanaf dat moment zullen al uw naasten de liefde van mijn Zoon voelen.  Bid voor diegenen die door mijn Zoon uitverkozen werden om u te leiden op de weg van de redding.  Moge uw mond zich onthouden van elk oordeel.  Dank u wel."

Bedevaart.net live uit Medjugorje