Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

"Lieve kinderen, Ik ben voortdurend bij u omdat Ik met mijn eindeloze liefde verlang u de deur naar de Hemel te tonen.  Ik verlang u te vertellen hoe haar te openen: door goedheid, barmhartigheid, liefde en vrede - door mijn Zoon.  Daarom, mijn kindertjes, verspil geen tijd aan ijdelheden.  Alleen de kennis van de liefde van mijn Zoon, kan u redden.

Het is door die heilbrengende liefde en de heilige Geest die mij uitverkoos, dat Ik u, samen met Hem, uitkies om een apostel te zijn van zijn Liefde en Wil.  Mijn kindertjes, de verantwoordelijkheid die op u rust is groot.  Ik verlang dat, door uw voorbeeld, zondaars geholpen worden om terug klaar te kijken, dat hun arme zielen verrijkt zouden worden en terug zouden keren in Mijn omhelzing.

Daarom, bidt.  Bidt, vast en biecht regelmatig.  Als het ontvangen van mijn Zoon in de Eucharistie centraal staat in uw leven, hoeft u niets te vrezen.  U kunt alles aan.  Ik ben met u.  Ik bid elke dag voor de priesters en Ik verwacht hetzelfde van u.  Want, mijn kindertjes, zonder hun leiding en zonder de versterking met hun zegening, kunt u niet slagen.  Dank u wel."

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish