Update: Filmpje van de Verschijning toegevoegd.

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

"Lieve kinderen, opnieuw roep ik u op om te beminnen en niet te oordelen. . Mijn Zoon verbleef bij u, volgens de wil van de hemelse Vader, om u de weg naar de verlossing te tonen, u te redden en u niet te oordelen. Wanneer u verlangt mijn Zoon te volgen zult u niet oordelen maar beminnen, zoals uw Vader in de Hemel u bemint. En wanneer het het moeilijkste wordt, wanneer u valt onder het gewicht van het kruis, wanhoop niet, oordeel niet, maar herinner u integendeel dat u bemind wordt en loof de Hemelse Vader voor deze liefde.

Mijn kinderen, wijk niet af van de weg waarop ik u leid. Loop niet roekeloos naar het verderf. Moge gebed en vasten u kracht geven zodat u kunt leven zoals de Hemelse Vader het zou willen. Dat u mijn apostelen van geloof en liefde mag zijn. Dat uw leven een zegen mag zijn voor wie u ontmoet. Dat u één mag zijn met de Hemelse Vader en mijn Zoon.

Mijn kinderen, dat is de enige waarheid, de waarheid die leidt naar uw bekering en naar de bekering van ieder die u ontmoet, zij die mijn Zoon nog niet hebben leren kennen, al wie niet weten wat het betekent lief te hebben.
Mijn kinderen, mijn Zoon gaf u het geschenk van de herders. Draag goed zorg voor hen. Bid voor hen. Dank u wel."