Update: Filmpje van de Verschijning toegevoegd

Een mistige ochtend in Medjugorje - Foto: Mate T. Vasilj - Medjugorje.netOnze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

"Lieve kinderen, op moederlijke wijze roep Ik u opnieuw op om uw hart niet te verstenen.  Sluit uw ogen niet voor de waarschuwingen die de Hemelse Vader u zendt uit liefde.  Houdt u van Hem boven alles?  Heeft u berouw over de vele malen dat u de Hemelse Vader vergeten bent, die omwille van zijn grote liefde zijn Zoon gezonden heeft om ons te verlossen op het Kruis?  Heeft u berouw omdat u geen gehoor gaf aan de boodschap?

Mijn kinderen, verzet u niet tegen de liefde van mijn Zoon.  Verzet u niet tegen hoop en vrede.  Samen met uw gebed en vasten, door zijn Kruis, zal mijn Zoon de duisternis afweren die u wilt omringen en die over u wilt heersen.  Hij zal u de kracht geven voor een nieuw leven.  Als u het beleeft zoals mijn Zoon het wilt, zal u zegen en hoop zijn voor alle goddelozen die dwalen in de duisternis van de zonde.

Mijn kinderen, wees waakzaam.  Ik ben, als Moeder, waakzaam over u.  Ik bid en waak in het bijzonder over diegenen die mijn Zoon geroepen heeft om dragers van licht en hoop te zijn voor u - voor uw herders.  Dank u wel."

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish