Update: Filmpje van de Verschijning toegevoegd.

Onze-Lieve-Vrouw gaf op 2-2-2013 de volgende boodschap:

Onze-Lieve-Vrouw schonk ons op Maria Lichtmis een hartverwarmende boodschap vol liefde en hoop"Lieve kinderen, liefde brengt Mij bij u - liefde die ik u eveneens wil leren - ware liefde.  De liefde die mijn Zoon u toonde toen Hij stierf op het Kruis uit liefde voor u.  Liefde die steeds bereid is te vergeven en vergeving te vragen.  Hoe groot is uw liefde?  Mijn moederlijk hart is bezorgd nu het de liefde in uw hart zoekt.  U bent niet klaar om uw wil uit liefde te onderwerpen aan de wil van God.

U kunt me niet helpen om diegenen te bereiken die de liefde van God nog niet kennen, omdat u de ware liefde niet bezit.  Wijd uw hart aan Mij toe en Ik zal u leiden.  Ik zal u leren te vergeven, uw vijanden te beminnen en te leven zoals mijn Zoon.  Wees niet bang van jezelf.  In nood vergeet mijn Zoon diegenen die liefhebben niet.  Ik zal aan uw zijde staan.  Ik zal de Hemelse Vader smeken u te verlichten met het licht van de eeuwige waarheid en liefde.  Bid voor uw herders dat zij door uw vasten bekwaam zijn u te leiden in liefde.  Dank u wel."