Pater Leon Perreira in MedjugorjeDe bisschop van Mostar, monseigneur Ratko Perić, heeft een verordening uitgevaardigd dat de H. Communie in zijn diocees alleen nog op de tong mag ontvangen worden. Onder zijn bisdom valt ook Medjugorje. Het nieuws werd bekend gemaakt door pater Leon Perreira. Pater Perreira woont sinds kort in Medjugorje en werd recent aangesteld als meewerkend priester ten dienste van de Engelstalige pelgrims in Medjugorje. Een taak die hij overneemt van Eerwaarde Heer Kevin Devine die om gezondheidsredenen terugkeerde naar zijn vaderland, de USA.

In de Engelse mis op zondag 27 september 2015 zei pater Perreira: "De plaatselijke bisschop heeft een richtlijn uitgevaardigd dat de Heilige Communie in zijn diocees alleen nog op de tong mag ontvangen worden. Wij moeten gehoorzaam zijn aan de plaatselijke bisschop. Ik roep mijn priesterbroeders op om het gezag van de bisschop te respecteren en te gehoorzamen, vermits dit zijn richtlijn is en dit een plaatselijk gebruik is. We kunnen niet doen zoals we thuis doen."