Maria verscheen opnieuw aan Ivan op de VerschijningsbergAfgelopen vrijdag, 16 mei, kwam Ivan opnieuw samen met zijn gebedsgroep op de Verschijningsberg en kreeg de ziener een Verschijning van de H. Maagd. Het was mistig en regenachtig. Rond 20u waren nog niet veel pelgrims de berg opgegaan, maar de gestaag bleven de mensen toestromen tot aan het begin van de Verschijning.

Om 20u30 begon men liedjes te zingen, gevolgd door de Rozenkrans vanaf 21u30. Maria verscheen aan Ivan omstreeks 22u en bleef meerdere minuten. Na afloop van de Verschijning verklaarde Ivan:

"Onze-Lieve-Vrouw kwam vreugdevol en gelukkig onder ons en begroette ons zoals altijd met haar Moederlijke groet: "Geloofd zij Jezus, mijn lieve kinderen." Daarna bad Ze een tijdje met uitgestrekte armen over ons allen hier aanwezig en in het bijzonder bad ze voor de aanwezige zieken.

Toen zei Onze-Lieve-Vrouw: "Lieve kinderen, vandaag roep Ik jullie heel bijzonder op om te bidden voor mijn intenties, voor mijn plannen die Ik verlang te verwezenlijken met de wereld. Bid, lieve kinderen en wees volhardend in het gebed. De Moeder bidt voor jullie en spreekt voor ieder van jullie ten beste bij haar Zoon. Dank, lieve kinderen, dat jullie ook vandaag aan mijn oproep gehoor hebben gegeven."

Vervolgens zegende Onze-Lieve-Vrouw alle aanwezigen met haar Moederlijke zegen en zegende ook alle daartoe meegebrachte voorwerpen. Daarna heb ik ieder van jullie, al jullie noden, jullie intenties, jullie gezinnen en in het bijzonder ook de zieken aanbevolen bij Onze-Lieve-Vrouw. Daarna bleef Maria verder bidden over ons en verliet ons tijdens dat gebed, omgeven door een verlicht Kruis en met de afscheidsgroet: "Ga in vrede, mijn lieve kinderen". "