In de aanloop naar het Paastriduüm brengt Bedevaart.net een vierdelige reeks waarin Mirjana ons vertelt het geloof en het geloofsleven. Vandaag: emoties tijdens een Verschijning en raad over het vasten.

De Kruisberg in Medjugorje, een plek van intens gebed-  "Het is de eerste keer dat ik hier ben, het is erg fijn dat u met ons wilt spreken. Ik heb een persoonlijke vraag. Kan u ons iets vertellen over de emotie die u doormaakt voor, tijdens en na een Verschijning? En, kan u zich alle Verschijningen nog herinneren?"

Mirjana: "Zonder gebed zou ik niet kunnen bestaan. Ik ben altijd zo emotioneel. Voor de Verschijning wil ik alleen zijn en kunnen bidden. Alleen tijdens het bidden voel ik me goed. In de aanloop naar een Verschijning vast ik de ganse dag en bid ik de hele nacht. Tijdens de Verschijning -Mirjana weent even terwijl ze dit zegt- weet ik nergens meer van. Ik ken mezelf niet meer. Ik zie alleen maar Haar.

Een voorbeeld: ik ben moeder van twee dochters. Zoals iedere moeder zou ik mijn leven voor hen geven. Maar als ik met Onze-Lieve-Vrouw ben, denk ik niet meer aan hen. Ik weet dan zelfs niet meer dat ik twee dochters heb. Ik verlang alleen nog dat Ze naar me kijkt en ik naar Haar. Ik denk dat de zielen in de Hemel het op dezelfde manier beleven.

Ik kan de pijn niet beschrijven die ik na de Verschijning voel wanneer Ze me verlaten heeft. Ik geef de Boodschap door aan Miki om er nota van te nemen en ga meteen terug naar mijn kamer om te bidden. God helpt me met dit gebed te begrijpen dat het niet anders kan. Enkel door dit gebed blijf ik overeind in dit leven. Ik heb na de Verschijning altijd twee tot drie dagen nodig om op mijn positieven te komen. In die tijd heb ik hoofdpijn, maar door het gebed, kom ik erdoor.

U bent hier voor de eerste maal, maar u zal zien bij de Verschijning hoe ontzettend veel mensen er bij het Blauwe Kruis zijn. Op 2 augustus vorig jaar ging ik naar de Verschijningsberg. De mensen waren zo blij om me te zien -ze denken dat ik heel dicht bij Maria sta- dat ze mijn arm gebroken hebben en mijn schouder uit de kom gerukt hebben. Toen ik de heuvel opging, op weg naar de Verschijning, verging ik van de pijn. Alleen wie het ooit al eens meegemaakt heeft, weet wat ik bedoel. Ik bad tot Maria: "Kom alstublieft snel, want ik kan het niet uithouden." Ik voelde dat ik het bewustzijn zou verliezen omwille van de pijn. Toen de Heilige Maagd verscheen, was mijn pijn verdwenen, ik voelde me terug normaal. Maar na de Verschijning keerde de pijn terug.

Mirjana omstuwd door pelgrims bij de VerschijningHetzelfde gebeurde op 2 september. Opnieuw veel pijn, maar tijdens de Verschijning, niets te voelen. De dokter die mijn schouder terug in de kom duwde, waarschuwde me dat hij me niet meer zou kunnen helpen als dit nog een derde maal zou gebeuren. Ik kan mijn arm nu niet meer optillen omwille van deze blessure maar tijdens de Verschijning voel ik helemaal geen pijn meer."
- "Vasten kost me veel moeite. De ganse dag moet ik aan eten denken. Kan je me wat raad geven over hoe te vasten, of kan ik iets anders doen als vasten?"
Mirjana: "Ik kan je niets anders voorstellen dan vasten want de Heilige Maagd heeft ons gevraagd om te vasten. Maar je kan het vasten wel stap voor stap leren. Je hoeft niet meteen te vasten op water en brood. Je kan beginnen met op vrijdag geen vlees te eten. Katholieken eten nooit vlees op vrijdag. Je kan op die manier beginnen en de Heilige Maagd vragen dat Ze je zou helpen, want kunnen vasten is een gave van God.

Wanneer je bid, denk dan het volgende: 'Wie is de baas over dit lichaam? Is het deze maaltijd? Of ben ik het? Wie is de koning in mijn hart... mijn God! Als ik dit niet voor Hem kan doen, dit kleine punt, hoe zal ik Hem dan ooit meer kunnen geven wanneer Hij het me vraagt?' En bid altijd, want voor mij is het gebed het antwoord op alles.

In ons gezin heb ik bijvoorbeeld nooit gezegd: "God help onze dochter te slagen aan de universiteit, help met dit of help met dat." Nooit! Ik bid altijd: "God, mijn gezin is in Uw handen. U weet wat goed is voor ons." En ik bid en vast. Wanneer ik bid tot Maria zoals jullie normaal met haar bidden, zeg ik altijd: "Ik kan bidden, ik kan vasten, maar U, U kan praten met uw Zoon. Doe het!"

- "Hoe lang duurt een Verschijning en over vasten gesproken, is dit voor je hele leven? Of maar voor een beperkte tijd? En in welke taal spreekt u met Onze-Lieve-Vrouw?"

Mirjana: "Dit zijn typisch Italiaanse vragen! De Verschijning is niet altijd hetzelfde, meestal duren ze van drie tot acht minuten. Vasten is voor het leven. Maar de Heilige Maagd verlangt geen vasten van zieke mensen. Maar ziek zijn is niet een beetje hoofdpijn of wat last van de maag. De zieken kunnen door het gebed leren wat ze kunnen doen in plaats van te vasten. Als we Onze-Lieve-Vrouw willen kunnen verstaan hier in Medjugorje, moet Ze wel Kroatisch spreken. Dit is zo'n typisch Italiaanse vraag.

Ik herinner me een lieve Italiaanse man van 93 jaar. Hij was naar Medjugorje gekomen en zei me, waar iedereen bij stond:

- "Ik was een fascist tijdens de Tweede Wereldoorlog."

Ik zei: "Oké, we zijn niet allemaal perfect. God zal u vergeven."

- "Maar", zei hij, "een momentje... welke taal spreekt de Heilige Maagd tot u?"

Ik zei: "Kroatisch", want het was de enige taal die ik op dat moment kende.

- "Nu dat u zo goed Italiaans verstaat, kunt u dan niet vragen dat Ze voortaan Italiaans met u spreekt?", vroeg de man.

"De volgende keer als Maria verschijnt zal ik vragen 'In het Italiaanse alstublieft!'."

- Waarop die man: "Grazie!"

Dit bericht vormt een onderdeel van een 4-delige reeks. Morgen deel 3: Mirjana vertelt over het uiterlijk van Onze-Lieve-Vrouw tijdens de Verschijning, spreekt ze over de jeugd en geeft de zienster raad voor een goede bedevaart.

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish