De werkzaamheden aan de nieuwe wegOm de verkeersdrukte rond Medjugorje te verlichten, is gestart met de aanleg van een 2200m lange nieuwe verbindingsweg tussen Medjugorje en Citluk.  De bouw van de eerste 1350m daarvan is bijna klaar.  Het tweede en laatste traject van 850m volgt daarna.

Het belang van de nieuwe weg is beperkt voor pelgrims.  De weg loopt van Medjugorje landinwaarts, terwijl de meeste pelgrims net vanuit de andere kant (vanaf de Kroatische kust en dito snelweg) naar Medjugorje komen.  Toch heeft de nieuwe hoofdweg gevolgen voor de meerderheid van alle verkeer dat naar Medjugorje komt.  Het oude hoofdkruispunt aan de weg tussen Ljubuski en Citluk, waar men rechtsaf slaat naar Medjugorje, zal naar verwachting drastisch ontlast worden.  Aan dit kruispunt kon het bijzonder druk en gevaarlijk zijn.

U ziet de nieuwe situatie aangeduid op de foto hieronder: in het rood de route die de meeste pelgrims afleggen naar Medjugorje.  In het blauw de nieuwe weg in aanleg.  Groen omcirkeld het drukke hoofdkruispunt dat weldra wat kalmer zal worden.  U kan het kruispunt ook kennen van de vele dagloners die er staan te wachten.  Men ziet er de ganse dag bouwvakkers wachten op een opdrachtgever die hen wilt oppikken en aanwerven voor één dag.

De pelgrimsroute (rood), nieuwe weg (blauw) en het hoofdkruispunt (groen)De nieuwe weg gezien vanaf de Kruisberg];De biljartvlakke nieuwe hoofdweg naar Citluk

De nieuwe weg zal 7m breed worden, met ruimte voor een breed voetpad, een fietspad, een persleiding voor het toekomstig rioleringsstelsel in Medjugorje, en een parkeerstrook voor autocars.  Ook wordt reeds ruimte voorbehouden voor de bouw van een nieuwe lagere school in vervanging van het huidige schoolgebouw achter het rondpunt bij de kerk.

De aanleg wordt gefinancierd door de gemeente Citluk, het ministerie van Verkeer en Communicatie en met geld dat afkomstig is uit de verkoop van licenties voor mobiel telefoonverkeer.

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish